Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 04.10.2012

04.10.2012 14:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 1428 Proiectul legii cu privire la modul de aplicare a forței fizice, mijloacelor speciale și a armelor de foc
2. 1272 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane – art.2, 8, 10, ș.a.; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova - art.31, 42'1, 68, 69; ș.a.)
3. 628 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.)
4. 998 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1123-XII din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2)
5. 1944 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998
6. 1893 Proiectul legii privind monitoringul bunurilor imobile
7. 900 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; ș.a.
8. 2123 Proiectul legii cu privire la importul clopotelor
9. 2132 Proiectul legii privind importul utilajului sportiv
Declaraţii
Nume, Prenume Subiectul Video, Audio, Text
Butmalai Ion Onorat Parlament,
Stimați colegi,
Am decis, la finele ședinței de astăzi, să am o declarație succintă și vreau să atrag atenția, avînd posibilul că domnul Procuror se mai află în ședința în plen, totuși am insistat și pe întrebarea respectivă ce ține de dosarul penal, care socotim că este la comandă, față de primarul orașului Cahul și viceprimarul, dar, în fine, ne clarificăm altfel, pentru că sînt niște chestiuni dubioase și sînt abuzuri din partea procurorilor, și este dosar la comandă.
În fine, la ziua de astăzi vreau să mă axez pe 3 subiecte principale, ceea ce ține de activitatea Parlamentului Republicii Moldova și vreau ca cetățenii Republicii Moldova, acei care ne-au încredințat votul și ne-au delegat în Parlament, să înțeleagă că noi, ca deputați, servim poporul și ne facem misiunea așa cum trebuie.
Astăzi mă voi axa pe 3 obiective principale și vreau să aduc la cunoștința colegilor că, conform legislației în vigoare, inclusiv a Constituției, Regulamentului Parlamentului și Legii Republicii Moldova despre statutul deputatului, sînt îngrijorat de controlul parlamentar. Am în vedere că Parlamentul Republicii Moldova, avînd instituții care sînt sub controlul parlamentar, ca: Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Onorat Parlament,
Stimați deputați,
N-o să vă citesc lecții, însă este regretabil faptul că, fiind la data de 4 octombrie 2012, aceste instituții, conform legislației în vigoare, de exemplu, Procuratura Generală, conform articolului 27 alineatul (3) din Legea cu privire la Procuratură, este obligată să prezinte Parlamentului raport despre starea legalității și ordinii de drept din țară, precum și despre măsurile întreprinse pentru redresarea ei.
Raportul Procurorului General este făcut public, se plasează în internet, pe pagina oficială a Procuraturii. Am citit mot a mot din legislație, pentru că la ziua de astăzi este regretabil ceea ce se întîmplă și, în temeiul articolului 124 din Constituție, Procuratura, inclusiv condusă de Procurorul General, este responsabilă de starea legalității și ordinii de drept din țară.
Ceea ce ține de restul – organe, instituții ce sînt subordonate sub control parlamentar, inclusiv Curtea de Conturi, conform legislației, pînă la data de 15 iulie, trebuie să prezinte raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare și a patrimoniului public, care se examinează în ședință plenară a Parlamentului.
Deci aceste organe, cu regret, vreau să vă constat că, pînă la 4 octombrie 2012 nu au venit cu rapoartele respective și este o rușine a noastră, a deputaților, pentru că la al doilea compartiment o să mă axez pe executarea legilor în baza articolului 110… 111 din Regulamentul respectiv pe care noi, deputații, trebuie cu strictețe să-l… tot timpul trebuie să ne conducem de dînsul și, în obligațiunile noastre, ca demnitari de stat, trebuie strict să facem tot ce e posibil ca cetățeanul să cunoască aceste legi și activitatea Parlamentului trebuie să fie transparentă.
În articolele respective, ceea ce ține de executarea legilor, n-o să vi le citesc, pentru că controlul asupra executării legilor este asupra Parlamentului și Parlamentul e în drept și noi, ca deputați, să constituim comisii speciale.
Și, mai mult ca atît, vreau să vă aduc la cunoștință că o perioadă îndelungată noi, deputații din Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, am insistat asupra audierii rapoartelor, inclusiv asupra audierii acestor rapoarte în plen, ca rapoartele acestor instituții să fie dezbătute.
Mai mult ca atît, ne-am axat pe organele de forță, care la momentul actual, în Republica Moldova nu fac față.
Ceea ce ține de compartimentul III, vreau să vă aduc la cunoștință reformele organelor de forță și iarăși constat, cu regret, că noi, Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv conducerea de vîrf a țării, Președintele țării, Parlamentul, Guvernul ca Legislativ… Executiv și, mai mult ca atît, puterea judecătorească, care este o putere foarte bună în Republica Moldova, nu conștientizăm faptul că nu separăm ceea ce ține de puterea judecătorească și autoritatea judecătorească.
Ceea ce ține de activitatea Procuraturii Generale, vreau să menționez totuși, cu regret, că în unele momente se încurcă puterea judecătorească cu autoritatea judecătorească și Procuratura Generală este un organ care este supus controlului parlamentar.
Nu vreau să supăr pe nimeni, însă la ziua de astăzi sînt foarte multe exemple. Într-o declarație în ședințele următoare o să vă aduc la cunoștință multe lucruri care, conform statutului deputatului, am dreptul să solicit la organele respective, la conducerea Parlamentului să ia atitudine.
Și ultimul lucru, ce este regretabil, ceea ce ține de reformele organelor de forță. Nu pot să înțeleg: cum noi petrecem reforma la CNA fără ca să-și dea raportul? Nu înțeleg: cum noi reformăm Ministerul Afacerilor Interne rapid, dar nu înțeleg de ce reforma Procuraturii Generale o lăsăm în anul 2016, cînd expiră mandatul încredințat de către noi Procurorului General? Și multe alte lacune.
Solicit conducerii Parlamentului și colegilor deputați ca noi să ne facem datoria, misiunea, ca cetățeanul, alegătorul să fie mulțumit de lucrul nostru ca deputați în Parlament.
Vă mulțumesc foarte mult.
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
28 ianuarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"