Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Continuarea ședinței plenare din 02.03.2023

03.03.2023 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2905 Audierea Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect
2. 37 Proiectul de hotărâre privind rezultatele audierii Raportului auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile în REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 1860 Audierea Raportului anual 2020 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (16 septembrie 2020 - 15 septembrie 2021)
4. 2170 Audierea Raportului anual 2021 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (septembrie 2021 - septembrie 2022)
5. 24 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual 2020 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public și Raportul anual 2021 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurs REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 1040 Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020
7. 1007 Audierea Raportului anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021
8. 25 Proiectul de hotărâre privind Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 și Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului – art.2, 10`1, 10`2 ș.a; Codul contravențional – art.91`1; Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice – art.16, 18; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 419 Proiectul de lege privind gazele fluorurate cu efect de seră REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 102, 123, Titlul IV; Legea nr.1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal – art.4; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 30 Proiectul de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr.36/2016 (art.2, 4, 5, ș.a.)
13. 36 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale)
14. 481 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind abrogarea Hotărârii Parlamentului nr. 1377/1993 privind modul de transmitere a materialelor în organele de anchetă
15. 46 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilater
16. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы