Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 22.03.2012

22/03/2012 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 2764 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (art.7, 33)
2. 2264 Proiectul legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
3. 2714 Proiectul legii privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
4. 2183 Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73)
5. 2804 Proiectul legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
6. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
7. 2820 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (art.7, 8, 9, ş.a.)
8. 2509 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal – art.244'1; Codul de procedură penală – art.274; ş.a.)
9. 2358 Proiectul legii privind activitatea specială de investigaţii
10. 2581 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova (art.6, 7, 30, ş.a.)
11. 2536 Proiectul legii privind administraţia publică centrală de specialitate
12. 2865 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat – art.11, 12, 131; ş.a.; Codul contravenţional – art.378, 384, 392)
13. 2760 Proiectul legii privind sănătatea reproducerii
14. 855 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior,
15. 1514 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
16. 599 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.131; Legea privind administraţia publică locală – art.14)
17. 502 Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului
18. 503 Proiectul hotărîrii privind revocarea Președintelui Parlamentului
19. 298 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2012
20. 299 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2012
21. 523 Proiectul legii cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.96, 97; Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.1)
22. 2389 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului (art.3, 5, 6, ş.a.)
23. Întrebări
Video, Audio, Text FR  SUPLIMENT LA  ORDINEA  DE  ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe