Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 03.11.2022

03.11.2022 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 303 Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 156 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (art.32'1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 335 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8, 13, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 380 Proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 279 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.18, Capitolul 9, art.63; Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6, 8; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 391 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculel REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 361 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.95/2021 – Titlul VII art.278, 285, 343 ș.a.; Codul vamal nr.1149/2000 – art.1, 98, 185 ș.a.; Codul fiscal – art. 103, 104, 123 ș.a; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 363 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al RM nr.174/2018 (art.1, 2, 4 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 400 Proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 401 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.11) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы