Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 07.03.2012

3/7/2012 9:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2574 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 54'1, 74, ş.a.; ş.a.)
2. 2959 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind administraţia publică locală – art.24; Legea privind statutul alesului local – art.8)
3. 1126 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.4, 6, 7, ş.a.; Codul jurisdicţiei constituţionale – art.4, 5, 6, ş.a.)
4. 2802 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13)
5. 1505 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – Capitolul 8; Codul fiscal – art.52, 83, 103, ş.a.; ş.a.)
6. 2017 Proiectul de lege privind completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003
7. 1545 Proiectul legii privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.37, 38, 40)
8. 1401 Proiectul de hotărîre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcţii al Aparatului şi al Parlamentului şi la asigurarea materială a personalulu
9. 1564 Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, publicată în Veştile 8/191, 1990
10. 368 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 (art.26, 28/1)
11. 328 Proiectul hotărîrii privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova
12. 480
13. 2470 Proiectul legii concurenţei
14. 329 Proiectul hotărîrii privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
 ORDINEA DE  ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe