Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 15.09.2022 (sesiune ordinară)

9/15/2022 1:30 PM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 347 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.280/2011 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (art.2, 4, 5 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 346 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii (art.1, 4, 5) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 321 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie)
4. 316 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (art.3, 32, 33) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 319 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului vegetal nr.239/2007 – art.4, 26`1; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.40; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 349 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 350 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 351 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 227 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa)
10. 242 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul penal al RM – art.65`1 , 132, 266; Codul contravențional al RM – art.16`1, 32, 36, ș.a; Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – 21`1, 46, 53; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 176 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier) – art.2, 10 ș.a.; Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2)
12. 262 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală
13. 344 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei
14. 341 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare
15. 267 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) – art.1 ș.a.)
16. 304 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea cadrului normativ privind nedescriminarea și asigurarea egalității)
17. 333 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică
18. 320 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.28; ș.a.)
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Thursday, June 01, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe