Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 16.06.2022

16/06/2022 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 178 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
2. 218 Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
3. 189 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF)
4. 190 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF)
5. 221 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectulu
6. 222 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectul
7. 223 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională)
8. 224 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”
9. 225 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice ”Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale”
10. 167 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (art.1, 1`1, 2, ș.a.)
11. 191 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova – art.7, 16; Legea nr.130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă – art.29; ș.a.)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
12. 194 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Moldova  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
13. 214 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021
14. 215 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021
15. 216 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021
16. 37 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – art.4, 7, 8, 9; Codul fiscal – art.15; ș.a.)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
17. 131 Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind Comisia Națională a Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.)
18. 177 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.8, 11, 12; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.231;
19. 26 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
20. 138 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1, 5)
21. 155 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (art.36, 49)  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
22. 135 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995
23. 237 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale  REZULTATUL VOTULUI REZULTATUL VOTULUI
24. 1327 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
25. 213 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
26. 394 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova (art.126, 190)
27. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe