Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 06.12.2021

06.12.2021 11:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea fondului rutier nr.720/1996 – art.1, 2; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 20, 24, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 366 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 362 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 364 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 363 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 456 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi
7. 359 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 345 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493, 558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 243 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
10. 246 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 271 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări (art.28) REZULTAtUL VOTULUIREZULTAtUL VOTULUI
12. 278 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 439* Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 353 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova
15. 256 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.134, 1341, 398, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 – art.28; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 312 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
18. 205 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.1, 2, 8, ș.a.; Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală – art.7, 8, 9, REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 289 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (art.1, 3, 4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 301 Proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 ( art.3, 7, 157)
21. 379 Proiect de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996 (art.14)
22. 383 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 85 din Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINE DE ZIORDINE DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы