Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 25.11.2021

25/11/2021 11:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 344 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020 (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 343 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 151 din Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 349 Proiectul de lege privind compensarea cheltuielilor pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 361 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr.255/2020 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 363 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 456 Proiectul de lege cu privire la investigarea accidentelor și incidentelor în transporturi
7. 365 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament – art.25; Legea fondului rutier nr.720/1996 – art.1, 2; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.5, 20, 24, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 366 Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 336 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 18 august 2017 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructurare
10. 337 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului din 6 octombrie 2021 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și de restructura
11. 304 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice
12. 359 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la amendarea Acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei
13. 362 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 364 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2022 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 352 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene ”Orizont Europa” – Programul-cadru pentru cercetare și in REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 345 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493, 558; Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
17. 347 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul electoral nr.1381/1997 – art.1, 52, 5493, 75; Codul penal nr.985/2002 – art.181, 1811, 1812, ș.a.; ș.a.)
18. 243 Proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova nr.599/1999 (art.7)
19. 222 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291/2016 – art.53; Legea cu privire la publicitate nr.1227/1997 – art.19, 22; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 252 Proiectul de lege privind importul unui mijloc de transport REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 246 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.283/2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.23, anexa nr.4; Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10)
22. 271 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări (art.28)
23. 278 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea asistenței sociale nr.547/2003 – art.13, 14, 26, 261; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social – art.17; ș.a.)
24. 370 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
25. 363* Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.9, 12, 13, ș.a.; Legea nr.147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative – art.IV)
26. 353 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova
27. 368 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare al furnizorului public național de servicii media REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. 256 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9, 20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.134, 1341, 398, ș.a.)
29. 291 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal nr.1163/1997 – art.96, 103; Legea cu privire la tariful vamal nr.1380/1997 – art.28; ș.a.)
30. 312 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
31. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe