Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 28.02.2020

28/02/2020 10:00

Legislatura FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Session FR:  Legislatura X (21/03/2019 - 25/07/2021)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 97 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.3, 21'1, anexa nr.2; Codul contravențional – art.273, 402, 414)
2. 131 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul jurisdicției constituționale – art.80; Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.69; ș.a.)
3. 56 Proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218/2008 (art.400, 439)
4. 266 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.581/1999 cu privire la fundații – art.17, 22, 25, 34, 37; Legea nr.294/2007 privind partidele politice – art.26)
5. 82 Proiectul de lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile articolului 17 alineatele (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000
6. 1100 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1)
7. 1245 Proiectul legii cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
8. 2074 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.15, 19)
9. 2354 Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398)
10. 120 Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
11. 24 Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a...
12. 94 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12)
13. 97 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71)
14. 145 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.47, 122)
15. 200 Proiectul legii pentru modificarea Codului de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (art.63, 64)
16. 162 Proiectul de lege pentru modificarea art.439'1 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
17. 213 Proiectul de lege privind completarea Codului Contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.405'1)
18. 216 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal al RM – art.326'2; Codul electoral al RM – art.49, 52; Legea integrității – art.45)
19. 553 Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice
20. 1301 Proiectul legii privind completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.26, 61)
21. 1413 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.44)
22. 68 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VI, art.283)
23. 69 Proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 49'3)
24. 191 Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești ...
25. 394 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.12'1; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.50'1)
26. 2992 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104-XV din 06.06.2002 (art.12)
27. 4 Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
28. 268 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.)
29. 1909 Proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice
30. 378 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
31. 5 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 13, 20; Codul contravențional – art.98'1; ș.a.)
32. 362 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova–art.29'1, 32; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor...
33. 445 Proiectul legii pentru completarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
34. 448 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.4, 5, 6; Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – art.5; ș.a.)
35. Aprobarea Ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 5-13 martie 2020
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT  la Ordinea de zi SUPLIMENT la Ordinea de zi
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT DE ORDINE DE ZI din 5-13 martie 2020PROIECT DE ORDINE DE ZI din 5-13 martie 2020
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
dimanche 28 novembre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe