Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 21.02.2020

21.02.2020 11:00

Legislatura RU:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Session RU:  Legislatura X (21.03.2019 - 25.07.2021)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 299
2. 310 Proiectul de lege privire la moratoriul asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii
3. 141 Proiectul legii pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.18'1; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.20; ș.a.)
4. 14 Proiectul de lege privind ratificarea Protocolului adițional la Convenţia poştală universală şi a Protocolului final la Protocolul adițional la Convenția poștală universală
5. 15 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al 10-lea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poştale Universale
6. 16 Proiectul de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenţia poştală universală
7. 326 Proiectul de lege privind ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Regulamentul general al Uniunii Poștale Universale
8. 29 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
9. 58 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.7; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32; Legea privind sistemul pu
10. 324 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 41 din Legea nr.279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare
11. 25 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 21 din Legea nr.306/2018 privind siguranța alimentelor
12. 1100 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1)
13. 1245 Proiectul legii cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
14. 2074 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.15, 19)
15. 2354 Proiectul legii pentru completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.1811, 398)
16. 120 Proiectul legii pentru modificarea art.1 din Legea nr.296-XIII din 23.11.1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice
17. 24 Proiectul hotărîrii privind instituirea Comisiei pentru selectarea prin concurs public a candidaților la funcția de membru al Comisiei Electorale Centrale din partea Parlamentului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a...
18. 94 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.212; Legea cadastrului bunurilor imobile – art.12)
19. 97 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind accesul la informație – art.5, 6, 12, ș.a.; Codul contravențional – art.71)
20. 145 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.47, 122)
21. 200 Proiectul legii pentru modificarea Codului de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (art.63, 64)
22. 162 Proiectul de lege pentru modificarea art.439'1 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008
23. 194 Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură nr.3 din 25.02.2016 și din Codul Electoral nr.1381 din 21.11.1997
24. 213 Proiectul de lege privind completarea Codului Contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.405'1)
25. 553 Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice
26. 1301 Proiectul legii privind completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.26, 61)
27. 1413 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.44)
28. 68 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (Titlul VI, art.283)
29. 69 Proiectul legii pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.20, 49'3)
30. 191 Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești ...
31. 394 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe – art.12'1; Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice – art.50'1)
32. 2992 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție nr.1104-XV din 06.06.2002 (art.12)
33. 4 Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
34. 268 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.55, 60, 64, ș.a.; Codul de procedură penală – art.132'8; ș.a.)
35. 1909 Proiectul de lege cu privire la ajutoarele de stat pentru publicaţiile periodice
36. 378 Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 din Legea cu privire la publicitate nr.1227-XIII din 27.06.1997 și a Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
37. 5 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 13, 20; Codul contravențional – art.98'1; ș.a.)
38. 362 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova–art.29'1, 32; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor...
39. 445 Proiectul legii pentru completarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
40. 448 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.4, 5, 6; Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor – art.5; ș.a.)
Видео, Аудио, Текст S T E N O G R A M AS T E N O G R A M A
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы