Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 18.10.2018

10/18/2018 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 393 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (preambul, art.1, art.8'1)
2. 271 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind controlul financiar public intern – art.1, 3, 6, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43)
3. 118 Proiectul legii pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (art.31)
4. 371 Proiectul legii pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.24, 37, 78)
5. 289 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului Penal al Republicii Moldova (art.178)
6. 348 Proiectul legii privind modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (art.185, 270)
7. 98 Proiectul legii privind Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova
8. 322 Proiectul legii pentru modificarea articolului 491 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat
9. 331 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5, 17, ș.a.)
10. 299 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (art. 2, 4, 4'1 ș.a.)
11. 117 Proiectul legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete
12. 330 Proiectul legii privind importul unor clopote
13. 342 Proiectul legii cu privire la modificarea Anexei nr.2 din Legea drumurilor nr.509/1995
14. 346 Proiectul legii cu privire le modificarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.7, 19, 26'1, ș.a.; Legea cu privire la tariful vamal – art.28, anexa nr.2; ș.a.)
15. 234 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.3, 8, 10, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.29, 53; ș.a.)
16. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Monday, December 05, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe