Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 22.02.2018

22.02.2018 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 31 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 (art.1, 11, 64)
2. 200 Proiectul legii pentru modificarea Codului de executare al RM nr.443-XV din 24.12.2004 (art.63, 64)
3. 119 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.68, 70)
4. 14 Proiectul legii pentru completarea Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001 (art.22)
5. 129 Proiectul legii pentru completarea Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 (art.45, 46)
6. 145 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 (art.34, 121'1, 181'1, ș.a.)
7. 227 Proiectul legii pentru completarea Codului de executare nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.24)
8. 393 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013
9. 283 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 (art.32'1, 32'2)
10. 346 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.2, 3, 3'1, ș.a.)
11. 38 Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.29 din 5 martie 2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului
12. 40 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
13. 31 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător – Anexa 1; Legea cu privire la tichetele de masa – art.2, 3, 4, ș.a.)
14. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"