Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 13.07.2017

7/13/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 209 Proiectul legii contabilității
2. 210 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.18, capitolul 9 din Titlul III, 63, ș.a.; Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare – art.4, 6, 8, ș.a.; Codul vamal – art.130'8; ș.a.)
3. 217 Proiectul legii privind activitatea băncilor
4. 204 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de avans dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru pregătirea proiectului propus ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”
5. 220 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul fiduciar al Programului de adaptare a micilor producători în vederea realizării Proiectului de Reziliență Rurală
6. 214 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc nr.291 din 16.12.16 (art.2, 12, 13, ș.a.)
7. 175 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție ”Valcaneș” nr.1527-XIII din 19.02.1998 (art.1, 2)
8. 219 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 16 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
9. 196 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la migrația de muncă – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova – art.31, 32, 34, ș.a.)
10. 193 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.15, 16; Legea ocrotirii sănătății – art.1, 4, 4, 5; ș.a.)
11. 155 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul penal – art.248, 2641; Codul contravențional – art.114, 220'5, 233)
12. 158 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei
13. 180 Proiectul hotărîrii pentru completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție nr.34 din 11 martie 2016
14. 182 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (art.28, 35, 38)
15. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
PROIECT DE ORDINE DE ZIPROIECT DE ORDINE DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe