Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 09.06.2017

6/9/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 407 Proiectul legii cu privire la actele normative
2. 393 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013
3. 449 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.30; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4; ș.a.)
4. 403 Proiectul legii cu privire la dispozitivele medicale
5. 157 Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995
6. 492 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Codul fiscal – art.12, 12'1, 24, ș.a.; ș.a.)
7. 139 Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău (faza a II-a implementării proiectului ”Conducta de interconectare a sistemului de transport
8. 117 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (art.12'1)
9. 24 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar
10. 161 Proiectul legii pentru completarea Anexei Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice
11. 32 Proiectul legii pentru modificarea articolului 19 din Legea nr.1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
12. 445 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (art.3, 7, 8, ș.a.)
13. 153 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată (art.25, 30, 42)
14. 138 Proiectul legii pentru modificarea articolului 32 alineatul (1) din Legea nr.91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic
15. 186 Proiectul hotărîrii pentru modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamenta
16. 354 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.4, 10'1, 17, 18)
17. 319 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 2, 5; Legea privind descentralizarea administrativă – art.4)
18. 12 Proiectul legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Sunday, April 02, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe