Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 30.03.2017

3/30/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 24 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar
2. 267 Proiectul legii integrității
3. 442 Proiectul legii privind Agenția recuperarea bunurilor infracționale
4. 443 Proiectul legii privind modificarea și compeltarea unor acte legislative (Codul penal – art.111; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.)
5. 218 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova (art.2, 4, 9, ș.a.)
6. 512 Proiectul legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur
7. 173 Proiectul legii pentru modificarea articolului 70 din Constituția Republicii Moldova
8. 50 Proiectul legii privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de reconstrucție și construcție a liniilor electrice cu tensiunea de 110 kV Drochia - Șuri, Șuri – Dondușeni, Chișinău – Hîncești, Hîncești – Cneazevca, Șoldănești
9. 59 Proiectul hotărîrii privind aprobarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020
10. 47 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
11. 29 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind bursele de mărfuri – art.2, 15, 29, ș.a.; Legea privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale – art.1, 3, 16, 22)
12. 44 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind societățile pe acțiuni – art.87, 91; Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.8; ș.a.)
13. 10 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind transportul naval intern al Republicii Moldova – art.6, 37; Codul penal – art.228)
14. 52 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.2, 5, 40, ș.a.; Legea privind societățile pe acțiuni – art.11, 12, 13, ș.a.; ș.a.)
15. 53 Proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova
16. 84 Proiectul hotărîrii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale
17. 22 Proiectul legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
18. 95 Proiectul hotărîrii privind desemnarea în funcția de Director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
19. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
SUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZISUPLIMENT LA PROIECT DE ORDINE DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe