Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
Государственные власти и учреждения
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 03.03.2017

03.03.2017 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Session RU:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 492 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Codul fiscal – art.12, 12'1, 24, ș.a.; ș.a.)
2. 254 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova
3. 26 Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova
4. 410 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.44; Codul penal – art.245'12; ș.a.)
5. 515 Proiectul legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014
6. 502 Proiectul legii cu privire la statistica oficială
7. 23 Proiectul legii pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000
8. 490 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești
9. 446 Proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995
10. 204 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.4, 5, 6,7; Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” – art.1; ș.a.)
11. 33 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică ți statutul funcționarului public (art.2, 47)
12. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
Видео, Аудио, Текст STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы