Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 03.03.2017

03.03.2017 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 492 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Codul fiscal – art.12, 12'1, 24, ș.a.; ș.a.)
2. 254 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova
3. 26 Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova
4. 410 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.44; Codul penal – art.245'12; ș.a.)
5. 515 Proiectul legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014
6. 502 Proiectul legii cu privire la statistica oficială
7. 23 Proiectul legii pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000
8. 490 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești
9. 446 Proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995
10. 204 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.4, 5, 6,7; Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” – art.1; ș.a.)
11. 33 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică ți statutul funcționarului public (art.2, 47)
12. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"