Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 03.03.2017

03/03/2017 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 492 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Codul fiscal – art.12, 12'1, 24, ș.a.; ș.a.)
2. 254 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova
3. 26 Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova
4. 410 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.44; Codul penal – art.245'12; ș.a.)
5. 515 Proiectul legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014
6. 502 Proiectul legii cu privire la statistica oficială
7. 23 Proiectul legii pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000
8. 490 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești
9. 446 Proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995
10. 204 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.4, 5, 6,7; Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” – art.1; ș.a.)
11. 33 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică ți statutul funcționarului public (art.2, 47)
12. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
Video, Audio, Text FR STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe