Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 03.03.2017

3/3/2017 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 492 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Codul fiscal – art.12, 12'1, 24, ș.a.; ș.a.)
2. 254 Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova
3. 26 Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova
4. 410 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.44; Codul penal – art.245'12; ș.a.)
5. 515 Proiectul legii pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensămîntul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014
6. 502 Proiectul legii cu privire la statistica oficială
7. 23 Proiectul legii pentru abrogarea punctului 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000
8. 490 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau renovarea a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești
9. 446 Proiectul de lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995
10. 204 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.4, 5, 6,7; Legea cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber ”Expo-Business-Chișinău” – art.1; ș.a.)
11. 33 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică ți statutul funcționarului public (art.2, 47)
12. 9 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.29 din 05.03.2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (art.1)
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe