Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 10.12.2015

12/10/2015 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 336 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art.11; Codul contravențional – art.344)
2. 338 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 7'1, 8'1, 8'2; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29)
3. 406 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei – art.21; Codul contravențional – art.372)
4. 470 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.)
5. 396 Proiectul legii privind acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat
6. 270 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; ș.a.)
7. 320 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului
8. 435 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23.12.2005
9. 427 Proiectul legii cu privire la standardizarea națională
10. 419 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul RM și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA)
11. 420 Proiectul legii pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) și modificarea și completarea unor acte legislative
12. 357 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (anexa nr.2)
13. 470 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.273-XIII din 09.12.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.3'1)
14. 445 Proiectul legii pentru completarea articolului 17 alin.(4) din Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
15. 392 Proiectul legii cu privire la plata de către producătorii de produse vitivinicole a contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului
16. Audieri parlamentare cu privire la finanțarea în sistemul de sănătate
17. Audierea Raportului Procurorului General privind starea legalității și ordinii de drept din țară pentru anul 2014
18. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 17-24 decembrie 2015
19. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe