Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 28.05.2015

28/05/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 93 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015
2. 160 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme
3. 1101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36)
4. 28 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.54)
5. 222 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni
6. 116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.23'2, 23'3; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.15, 20, 21; ș.a.)
7. 203 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.XXVI)
8. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
9. 11 Proiectul legii cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.7, 9)
10. 165 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale privind interpretările audiovizuale
11. 175 Proiectul legii privind ratificarea Protocolului adițional 4 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA)
12. 205 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene
13. 173 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenii și condițiile generale pentru dezvoltare
14. 187 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Eurojust
15. 174 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acțiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26.05.1995
16. 190 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelență în Finanțe
17. 208 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție
18. 202 Proiectul legii cu privire la Procuratură
19. 220 Proiectul legii cu privire la întreprinderea unor măsuri provizorii pe piața de capital
20. 226 Proiectul hotărîrii privind suspendarea din funcția de Președinte și membru al Curții de Conturi
21. 219 Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea articolului 2 din Hotărîrea parlamentului nr.25 din 27.02.2015 pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor ...
22. Legea nr.90 din 14 mai 2015 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
23. 217 Proiectul legii privind importul unor bunuri
24. 192 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.)
25. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20)
26. 35 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.)
27. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
mercredi 22 mars 2023
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe