Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 21.05.2015

21.05.2015 14:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 152 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție
2. 93 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2015
3. 160 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme
4. 117 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului – art.13; ș.a.)
5. 1101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36)
6. 28 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.8, 30; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale – art.54)
7. 222 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni
8. 26 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (art.47, 47'1)
9. 27 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96)
10. 1301 Proiectul legii privind completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni (art.26, 61)
11. 116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.23'2, 23'3; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.15, 20, 21; ș.a.)
12. 204 Proiectul legii privind abrogarea Art.II al legii nr.56 din 04.04.2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
13. 67 Proiectul legii pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
14. 203 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.125, anexa nr.1; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art.XXVI)
15. 197 Proiectul legii pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I
16. 212 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului
17. 192 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.34; Legea privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni – art.6; ș.a.)
18. 213 Proiectul hotărîrii privind crearea unei comisii speciale pentru elaborarea și aprobarea pachetului de modificări legislative în susținerea agricultorilor
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
30 noiembrie 2021
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"