Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 14.05.2015

14/05/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 51 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității..
2. 37 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
3. 156 Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
4. 177 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei...
5. 157 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
6. 160 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme
7. 149 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură
8. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20)
9. 67 Proiectul legii pentru completarea art.4, alineat (1) lit.c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005
10. 114 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.67'1; ș.a.)
11. 2110 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
12. 151 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 (art.4, 21, 24'1)
13. 11 Proiectul legii cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.7, 9)
14. 26 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (art.47, 47'1)
15. 27 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96)
16. 4 Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
17. 182 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
18. 181 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului
19. ÎNTREBĂRI
20. 194 Proiectul de hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
lundi 20 septembre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe