Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 30.04.2015

4/30/2015 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. Legea nr.149 din 17 iulie 2014 Proiectul legii cu privire la locuințe
2. 36 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale MAI – art.14, 22, 28; Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.20, 21; ș.a.)
3. 111 Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului
4. 2 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14; ș.a.)
5. 79 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei
6. 60 Proiectul legii pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996
7. 116 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.23'2, 23'3; Legea cu privire la statutul judecătorului – art.15, 20, 21; ș.a.)
8. 142 Proiectul hotărîrii cu privire la Programul național de acțiuni consacrate Anului Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial
9. 117 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului – art.13; ș.a.)
10. 154 Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
11. 144 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului
12. 122 Proiectul legii privind modificarea și completarea Anexei la Legea nr.290 din 06.12.2013 privind importul și procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări și servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova
13. 158 Proiectul legii pentru completarea Codului electoral (art.15, 67)
14. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI (30 aprilie – 8 mai 2015)ORDINEA DE ZI (30 aprilie – 8 mai 2015)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe