Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Сontinuarea ședinței din 15 mai 2014; Şedinţa plenară din 16.05.2014

5/16/2014 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 525 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.64, 91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.)
2. 534 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.14, 15, 15'2, ș.a.)
3. 123 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.39-XIII din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament (art.20'1)
4. 451 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.36, 37, 63, ș.a.)
5. Întrebări
6. 178 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului și la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor Copilului
7. 106 Proiectul legii cu privire la acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip ex-sovietic
8. 18 Proiectul legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
9. 267 Proiectul Codului transporturilor rutiere
10. 108 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naționale anticorupție (2011-2015)
11. 356 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la poliţie – art.9, 12, 13; Codul familiei – art.37; ş.a.)
12. 44 Proiectul legii cu privire la administratorii autorizați
13. 505 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație nr.21 din 01.03.2013 (art.2, 23, 24, ș.a.)
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Ghileţchi Valeriu

     Mult stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Stimați colegi,

Ieri, 15 mai 2014, Republica Moldova a sărbătorit Ziua Familiei pentru a cincea oară, lucru posibil grație Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 7 mai 2010, iar Comunitatea Internațională a celebrat anul acesta 20 de ani de la prima sărbătoare a  familiei, lansată de către Organizația Națiunilor Unite.

Doresc, cu această ocazie, să adresez, de la această înaltă tribună, cele mai calde urări de sănătate tuturor familiilor din Republica Moldova. Să le doresc multă pace și dragoste, multe bucurii și binecuvîntări din partea lui Dumnezeu.

Genericul Zilei Familiei, propus de către Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2014, este: „Familiile contează în procesul de atingere a obiectivelor de dezvoltare”. Iar Guvernul Republicii Moldova, în data de 11 mai, a organizat acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Familiei în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt din capitală sub genericul „Moldova – familie puternică”.

Ori de cîte ori sărbătorim o zi, noi atragem atenția asupra unor probleme sau a unor subiecte importante. În cazul de față, atenția noastră este îndreptată spre instituția familiei. Familia contează. Familia nu este cel mai important lucru, ci este tot ce avem mai scump.

Din păcate, ritmul agitat al vieții moderne, rolul individului devine tot mai dominant față de rolul colectivului. În această situație este inevitabil și faptul că individul tinde să umbrească familia și rolul acesteia.

Familia înseamnă, în primul rînd, relații. Relațiile înseamnă dragoste și afecțiune, ajutor și recunoștință, respect și înțelegere, înseamnă a învăța și a ajuta, a împărtăși și a simți, a oferi și a primi, a avea încredere și a fi demn de încredere. Familie înseamnă să împărtășești bucurii și necazuri împreună, lucruri care ar fi lipsite de sens sau care nu ar putea fi purtate în singurătate.

Eroziunea valorilor familiei subminează demnitatea și durabilitatea unei națiuni. Evoluțiile sociale din ultimii ani scot în evidență efectele negative pe care le au pierderea legăturilor de familie asupra copiilor.

Astăzi, avem un număr tot mai mare de copii maltratați și abandonați. În cadrul studiului efectuat în 2012 de Ministerul Muncii și Protecției Sociale au fost evaluați 168 de mii, 168 81 de copii în dificultate din 65 de mii 534 de gospodării din Moldova. Dintre acești copii: 62 811, adică 37 la sută, sînt în dificultate din diverse motive, iar 105 mii 270 sînt copii cu un părinte sau ambii părinți sînt plecați peste hotare, ceea ce constituie peste 62 la sută.

La momentul vizitei asistentului social, 36 la sută dintre copii locuiau cu mama, 33 – cu ambii părinți și 7 – doar cu tata, ceilalți 22 dintre copii se aflau în grija buneilor, 17 – a fraților și surorilor cu vîrtsă de peste 18 ani, unu – unchi, mătuși, persoană străine sau locuiau singuri – 3 la sută. E o dramă pentru Republica Moldova.

Pentru a susține și a întări instituția familiei, un grup de deputați a înregistrat, recent, o inițiativă legislativă privind bursa familiei. Un copil care crește într-o familie sănătoasă va deveni un cetățean bun. Fără îndoială, pentru a avea o Moldovă puternică, avem nevoie de familii puternice.

Ex-președintele Indiei Abdul Kalam spunea: „Ca o țară să fie liberă de corupție sînt trei membri - cheie ai societății care pot face diferența. Aceștia sînt: tata, mama și învățătorul”.

În încheiere, vreau să reiterez ceea ce am spus de fiecare dată cînd m-am referit la familie și anume: cred în viitorul familiei așa cum a conceput-o Dumnezeu, cred că familie naturală, sănătoasă este cheia unei societăți prospere și armonioase și este mediul ideal pentru creșterea și dezvoltarea fericită a copiilor noștri.

Așa cum spunea cineva: „O familie fericită este un rai mai devreme”. Fie ca familiile noastre să fie un colțișor de rai. Și să nu uităm: Dumnezeu iubește familia.

 

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMA (continuarea ședinței din 15 mai 2014)STENOGRAMA (continuarea ședinței din 15 mai 2014)
STENOGRAMA (16 mai 2014)STENOGRAMA (16 mai 2014)
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Friday, February 03, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe