Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 01.03.2013

3/1/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 3165 Proiectul legii pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
2. 1271 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32, 32'1, 32'2; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.16, 42, 43, ș.a.; ș.a.)
3. 2978 Proiectul legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor
4. 3004 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația publică locală – art.29)
5. 3 Proiectul legii despre semințe
6. 2117 Proiectul legii cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație
7. 13 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.20-XVI din 03.02.2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice (art.2, 4, 7)
8. 2878 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945
9. 51 Proiectul legii pentru modificarea articolului 12 litera a) din Legea nr.134-XVI din 13.06.2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat
10. 692 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20)
11. 81 Proiectul hotărîrii privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății
12. 82 Proiectul hotărîrii pe marginea audierilor privind unele acțiuni cu caracter reformator din domeniul ocrotirii sănătății
13. 1308 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27, anexa nr.6)
14. 3028 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
15. 2902 Proiectul hotărîrii cu privire la completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului
16. 2784 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani (art.12, 22)
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Saharneanu Vladimir

 

Domnul Vladimir Saharneanu:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
De fapt, la această tribună am fost mînat de circumstanțele ședinței de astăzi, este și o necesitate ca să fac o replică la ceea ce am auzit astăzi la adresa mea, dar voi face și o încheiere care se referă la întregul Parlament.
Eu observ, ultimul timp, cînd lumea se pregătește de alegeri, în Republica Moldova încep să apară multe fabrici, fabrici de produse … produse de materiale otrăvitoare. Și lucrul acesta se face la adresa anumitor deputați care sînt vizibili în opinia publică.
Ceea ce se întîmplă în ultimele zile am văzut, la adresa mea au fost scornite diferite minciuni, că, mă rog, nu sînt așa mare român cum arăt, că am terminat Școala de partid ș.a.m.d.
Eu vreau să vă spun că noi ne-am născut … Da, e adevărat, doamnă, m-am născut în Uniunea Sovietică. Nu eu am chemat Uniunea Sovietică peste mine, ci ea a venit peste noi. Și, slavă Domnului, că a plecat acolo unde trebuia să plece și unde s-a zbătut să plece – în neființă. Fiindcă ea a venit cu minciuna asupra noastră și din minciună a pierit.
Fiindcă am plecat la Școala de partid, v-am spus, am învățat lucruri care trebui să le aflu și care ni le șoptea pe la urechi doar bunicii noștri, spuneau că este țara Satanei și ea va pieri chiar în veacul în care s-a născut. Și așa s-a întîmplat, ea a pierit în veacul în care s-a născut.
Acolo am aflat că, 28 iunie, de fapt, nu a fost eliberare, a fost o ocupație. Acolo am aflat că atunci cînd Uniunea Sovietică pornește campania pentru pace, neapărat se pregătește de un război și toate celelalte minciuni și mituri, care erau construite de Uniunea Sovietică pentru ca să îndobitocească lumea. Acolo am aflat că marxismul, de fapt, este o organizație, o știință a teroriștilor sau că comunismul științific este o știință, așa-numită știință a antihriștilor ș.a.m.d. Lucruri care le-am învățat acolo de la profesori care provin și au provenit din intelectualitatea renumită a Sankt Petersburg, pe care noi îl cunoaștem din istorie ca o descoperire a științei, a civilizației în această zonă a Rusiei, care, mă rog, este una binefăcătoare.
Eu am vrut să iau cuvîntul și din următorul considerent. Ne așteaptă în continuare o marți foarte responsabilă. Ședința Parlamentului de marți, una poate fi or marțea întunericului, a visului, a prostiei noastre, or marțea care să ne lumineze. Se va pune la vot, de fapt, existența Alianței de Integrare Europeană nr.2. De fapt, am văzut reacțiile care se pregătesc, se prefigurează, că au înviorat foarte repede comuniștii. Ei sînt pregătiți să facă nu numai acest act de răsturnare a Alianței, dar să treacă și la revoluție. Declarațiile de ieri sînt foarte și foarte vorbitoare, grăitoare la această temă.
Noi trebuie să fim conștienți că, dacă actul acesta se va împlini și Alianța de Integrare Europeană va înceta să existe, noi vom îndrepta asupra noastră toate săgețile, nu numai ale cetățenilor noștri, care observăm, din diferite luări de atitudini și luări de atitudini în masă, că sînt împotriva acestui act, împotriva faptului ca Alianța să dispară. Noi trebuie să fim oameni luminați și să fim conștienți de pasul pe care îl facem.
Da, o Alianță restartată, da, dar nu o Alianță răsturnată și readucerea comuniștilor la putere din nou. Pentru că aceasta se va întîmpla dacă noi vom proceda în felul în care se prefigurează.
De aceea, eu, ca jurnalist, ca deputat, fără de partid, dar reprezentant al Partidului Liberal, din generația care am muncit pentru ca Republica Moldova să meargă pe o cale independentă, suverană, să ne putem apropia de valorile europene, mă simt dator să vă spun aceste lucruri. Și cred că și colegii mei subscriu acestei chemări: să fim lucizi și să acționăm în interesul național al Republicii Moldova.
Ne așteaptă doi ani de muncă asiduă în interesul cetățeanului și nu trebuie să punem sub pericol acest lucru, pe care noi îl datorăm față de cetățean. Trebuie să lucrăm în interesul lui, și nu în interesul altor state care fac alte planuri în această zonă. Eu vă chem la luciditate.

Și vă mulțumesc pentru atenție.

Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe