Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 22.02.2013

22.02.2013 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. Depunerea jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale, Tudor PANȚÎRU și Igor DOLEA, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii la 12 februarie 2013
2. 1944 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998
3. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
4. 6 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare
5. Legea nr.297 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109)
6. 2978 Proiectul legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor
7. 33 Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție
8. 3178 Proiectul legii privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție
9. 2107 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8, 15, 18)
10. 2168 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13, ş.a.; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.15, Anexa)
11. 2847 Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1)
12. 26 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
13. 25 Proiectul legii privind importul unor autospeciale
14. 1602 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13)
15. 54 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate
16. 3004 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația publică locală – art.29)
17. 1100 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1)
18. 3165 Proiectul legii pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
19. 2328 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200)
20. 3162 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.2; ș.a.
21. 1271 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32, 32'1, 32'2; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.16, 42, 43, ș.a.; ș.a.)
22. 1308 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27, anexa nr.6)
23. 692 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20)
24. 761 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
25. 3028 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
26. 29 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.276 din 06.12.2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 (Anexa)
27. 27 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
28. 64 Proiectul legii privind importul unor fotolii rulante pentru invalizi
29. Legea nr.321 Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion”
30. Audieri parlamentare privind nerespectarea prevederilor Legii nr.221-XVIII din 5 noiembrie 2010 privind deetatizarea publicațiilor periodice publice
31. Întrebări
32. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"