Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 22.02.2013

22/02/2013 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. Depunerea jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale, Tudor PANȚÎRU și Igor DOLEA, desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii la 12 februarie 2013
2. 1944 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998
3. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
4. 6 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea pentru dezvoltare
5. Legea nr.297 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107, 108, 109)
6. 2978 Proiectul legii cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor
7. 33 Proiectul legii pentru modificarea articolului 8 al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție
8. 3178 Proiectul legii privind Codul de conduită a angajatului Centrului Național Anticorupție
9. 2107 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.15'1, 15'2, 20; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.8, 15, 18)
10. 2168 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind deşeurile de producţie şi menajere – art.1, 2, 13, ş.a.; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător – art.15, Anexa)
11. 2847 Proiectul legii pentru modificarea Codului penal al RM (art.181'1)
12. 26 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
13. 25 Proiectul legii privind importul unor autospeciale
14. 1602 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la avocatură – art.18, 20, 65; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.13)
15. 54 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate
16. 3004 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația publică locală – art.29)
17. 1100 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.356'1)
18. 3165 Proiectul legii pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
19. 2328 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor autor – art.26; Codul contravențional – aart.200)
20. 3162 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei – art.20; Legea pentru interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.2; ș.a.
21. 1271 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.32, 32'1, 32'2; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat - art.16, 42, 43, ș.a.; ș.a.)
22. 1308 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27, anexa nr.6)
23. 692 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 (art.20)
24. 761 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova
25. 3028 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
26. 29 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.276 din 06.12.2012 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2013 (Anexa)
27. 27 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
28. 64 Proiectul legii privind importul unor fotolii rulante pentru invalizi
29. Legea nr.321 Proiectul legii privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcției ”Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier-Formare, Expoziție și Simpozion”
30. Audieri parlamentare privind nerespectarea prevederilor Legii nr.221-XVIII din 5 noiembrie 2010 privind deetatizarea publicațiilor periodice publice
31. Întrebări
32. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
vendredi 27 janvier 2023
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe