Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 30.11.2012

11/30/2012 2:00 PM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2291 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art.3, 11, 12. ş.a.)
2. 2419 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor
3. 2480 Proiectul legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția privind drepturile omului și biomedicina cu privire la cercetarea biomedicală
4. 2628 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Programului de creștere a competitivității în Republica Moldova
5. 2411 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.1, 3, anexa nr.1 ș.a.)
6. 2544 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor prevederi din Codul de procedură penală al RM (art.6, 255, 274, 511)
7. 2587 Proiectul hotărîrii privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund
8. 2694 Proiect de hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de șef de subdiviziune teritorială a Centrului Național Anticorupție
9. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
10. 1147 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14, 16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal, structurii, personalului-limită și a modului ...
11. 1257 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
12. 2331 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul vamal – art.224, 229'2, 231, ș.a.; Codul penal – art.248, 249; ș.a.)
13. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
14. 2289 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
15. 2290
16. 1940 Proiectul de lege cu privire la parcurile industriale
17. 2629 Proiectul legii cu privire la Corpul de carabinieri
18. 2630 Proiectul legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Sunday, June 04, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe