Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 15.11.2012

15.11.2012 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 2644 Proiectul hotărîrii cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului
2. 2359 Proiectul legii privind importul unui echipament medical
3. 1914 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică
4. 900 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar – art.34; Codul fiscal – art.31, 123; ș.a.
5. 2587 Proiectul hotărîrii privind aprobarea listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și gradelor speciale ce le corespund
6. 2074 Proiectul legii privind modificarea Legii nr.947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (art.15, 19)
7. 2197 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25'1, 26, 31, 32; Codul jurisdicției constituționale – art.4, 71, 27, 55, 70)
8. 305 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
9. 2309 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.5; Legea privind administraţia publică locală – art.24; ş.a.)
10. Întrebări
Declaraţii
Nume, Prenume Subiectul Video, Audio, Text
Butmalai Ion

Onorat Parlament,

Stimați deputați,
La ziua de astăzi, ineficiența în activitatea Procuraturii Generale și a subdiviziunilor sale, cît și alte grave probleme de sistem au atins o limită critică.
Despre cazuri frecvente, în care cetățenii, pierzînd încrederea în poliție și procuratură, sesizează direct Parlamentul Republicii Moldova, cunoașteți cu toții, stimați colegi, iar noi, conform legii, remitem aceste petiții înapoi către organele în care cetățeanul spune clar și argumentează că nu mai are încredere, fără să cunoaștem pînă la final soarta acestor petiții pe motiv de refuz și atitudine ostilă, și care nu e întîmplătoare, a Procuraturii Generale de a informa Parlamentul pe orice chestiune adresată.
Vă amintesc aici și despre eșecul nostru din 20 octombrie 2011, al audierilor din Parlament al Procurorului General pe marginea demisiei acestuia, solicitată în legătură cu atacurile raider.
Despre existența fenomenului de raider în Republica Moldova, la 13 octombrie și 20 octombrie 2011, de la tribuna Parlamentului, am recunoscut cu toții. Atunci mulți au indicat și asupra beneficiarului, iar presa a făcut publice o serie de documente și decizii ale curților de justiție din Marea Britanie și Scoția, instituțiile internaționale cerînd investigarea atacurilor raider și implicarea unor înalți demnitari de stat în aceste raidere.
Mai devreme, în august 2010, cetățenii Victor și Viorel Țopa au demascat public faptul că grupul lor de acționari de la Banca Comercială „Victoriabank”, deținători a 35,16% de acțiuni, a fost devalizat de 22,58% din acțiunile cu drept de vot cu ajutorul a 5 dosare identice, în unul din cele… au fost protagoniști… fiind sora și cumnatul actualului unui demnitar, care, vreau să vă spun, prea devreme se bucură de succesul care l-a obținut astăzi.
La 13 septembrie 2012 s-a împlinit un an de la publicarea unui memoriu public adresat Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Delegației Uniunii Europene, Fondului Monetar Internațional, ambasadelor mai multor state în Republica Moldova și altor organizații importante, prin care victimele atacurilor raider au sesizat despre acțiunile criminale de devalizare a instituțiilor financiare în Moldova.
În loc de investigare a atacurilor raider, Procuratura Generală a concentrat la fabricarea unor dosare penale împotriva victimelor atacurilor raider, și nu a raiderilor. Ca urmare, datorită ineficienței Procuraturii, pe parcursul anului 2011   s-a comis un alt amplu atac asupra acționarilor a 4 instituții bancare.
Mai mult ca atît, în prezent, dosarele menționate se află la CEDO, iar statul nostru riscă să fie condamnat pentru fărădelegile comise de un grup de judecători și procurori executori.
În pofida existenței unor probe concrete, referitor la beneficiarul principal al atacurilor raider, Procuratura Generală nu investighează cazurile și se opune controlului din partea Parlamentului, care este zilnic sesizat din partea societății și a organizațiilor internaționale.
Datorită lipsei de poziție comună, noi, deputații, am admis continuarea manifestărilor dubioase ale Procuraturii Generale, lăsînd să crească în progresie geometrică activitatea ilegală a unei Procuraturi aservite politic și a unui Procuror General aflat sub controlul celui ce i-a oferit această funcție.
Nici o instanță națională nu s-a autosesizat pe marginea acestor confirmări ale Înaltei Curți din Londra, deoarece cele două instituții investigative: Procuratura Generală și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, aflîndu-se sub controlul demnitarului, îl cunoașteți cu toți, sînt folosite numai pentru protecția fenomenului raider și preîntîmpinarea oricăror tentative de a trage beneficiarii la răspundere.
Mai mult ca atît, anormală de abordare a chestiunilor și evenimentelor, care au marcat societatea în ultimii ani, ineficiența tolerantă și lipsa de profesionalism a organelor de drept, în mod special a Procuraturii, au generat probleme serioase în segmentul creșterii activității infracționale, aducînd la cazuri cu totul ieșite din comun, precum cazul lui Andrei Nichifor. Cazul de la Orhei, care s-a dovedit a fi unul dintre exemplele cele mai elocvente ale ineficienței și eșecului de investigare din lipsă de profesionalism a procurorilor, și obstrucționarea urmăririi penale pe faptul omorului cetățeanului Veretco, pentru a proteja anumiți figuranți pe dosar, cum sînt Constantin Țuțu, persoană din anturajul sus-numitului pe care, totuși, îl cunoașteți toți.
Vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că o dovadă rușinoasă a activității anormale a Procuraturii sînt cazurile omorurilor de la Durlești, mai ales după apariția în presă a informațiilor zguduitoare despre cazul în anul 2007 și adeveririi temerilor societății referitor la faptul că un ucigaș în serie poate fi încă la libertate, în timp ce Procuratura acuză persoane întîmplătoare, pentru a calma opinia publică.
Vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră, domnilor deputați și stimați concetățeni ai Republicii Moldova, trimiterea făcută la prevederile articolului 1 din Legea cu privire la Procuratură. Și vreau aici să spun cu certitudine, și nu mă tem de nimeni, pentru că refuzul neîntemeiat al Procurorului General de a se prezenta în fața Parlamentului și de a răspunde la întrebările, formate de deputați în Parlament, este o atitudine iresponsabilă.
Vreau să-i aduc domnului Procuror General la cunoștință articolul 124 din Constituția Republicii Moldova, articolul 1 – articolul 3 din Legea cu privire la Procuratură, precum și alte acte legislative și tratate internaționale, la care Republica Moldova este parte.
Anume reieșind din aceste prezumții legale, precum și pornind de la obligația Procurorului General, subscrisă în articolul 27 din Legea cu privire la Procuratură, conform căruia Procurorul General prezintă anual Parlamentului raport despre starea legalității și ordinii de drept în țară, precum și despre măsurile întreprinse pentru redresarea ei, ținînd cont de prevederile capitolului 3 din Legea despre statutul deputatului în Parlament.
Reiterez faptul că Procuratura Generală, ca instituție, este menționată în secțiunea a 3-a a articolului 124 din Constituția Republicii Moldova, nu poate reprezenta un argument justificat pentru refuzurile neîntemeiate ale Procurorului General... întîrziat la interpelările deputaților ce privesc chestiuni legate de situații excepționale, de interes public major, care au revoltat societatea în ultima perioadă de timp.
Reieșind din Legea Fundamentală a țării, articolul 68 din Constituția Republicii Moldova, deputații în exercitarea mandatului sînt în serviciului poporului. În același timp, alineatul (6) al articolului 17 din Legea despre statutul deputatului în Parlament prevede că, în exercitarea mandatului, deputatul poate adresa interpelări și petiții Președintelui Republicii Moldova, membrilor Guvernului sau altor reprezentanți ai organelor centrale ale administrației de stat.
Stimați colegi,
Din partea noastră se impune, la momentul actual, luarea de atitudine, pentru a dovedi că merităm încrederea poporului care ne-a ales și pentru a elimina din rîndurile noastre, ale organelor statului, cît și din sistemul judecătoresc, a oricăror factori care împiedică dezvoltarea democratică, prosperitatea ...

Petrenco Grigore

 

Уважаемые коллеги,
Честно говоря, так и знал, что в последний момент представители руководства Министерства иностранных дел откажутся прийти в Парламент для того, чтобы ответить на наши вопросы. Поэтому на всякий случай записался с декларацией в конце заседания.
Уважаемые коллеги,
Несколько дней назад, а точнее 6 ноября текущего года, Европейская комиссия приняла решение о пополнении списка стран, граждане которых будут пользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом. Допольнительно граждане 16-ти стран смогут свободно въезжать в Шенгенскую зону. Это страны Карибского бассейна, а также Тихоокеанского региона. Среди них такие страны, как Доминиканская Республика, Вануату, Тонго, Паолу, Сент Винсент, Тринидад и Тобаго, Санта Лусия, Гренада и др.
Я не случайно перечислил некоторые из этих стран. Специально, для того, чтобы граждане Республики Молдова в очередной раз убедились, что делает Альянс за европейскую интеграцию в вопросах безвизового и либерализованного режима с Европейским союзом. Что делает Министерство иностранных дел и европейской интеграции в этом плане. Граждане Молдовы уже давно устали от обещаний. Сначала министр иностранных дел, господин Лянкэ обещал, что к 2012 году граждане Республики Молдова получат безвизовый режим. И мы знаем результат: нет безвизового режима, а господин Лянкэ продолжает работу, хотя обещал подать в отставку.
Потом вы заявили, что мы должны принять Закон о недискриминации, тогда нам дадут зеленый свет в Европейский союз. Приняли Закон о недискриминации – результат тот же самый. Никакой либерализации режима для граждан Молдовы нет.
Сейчас вы нас кормите обещаниями о том, что к концу 2013-го года, возможно, Европейский Союз созреет и упростит визовый режим. Сделает его безвизовым для граждан Молдовы. Как-то не верится этим обещаниям в очередной раз. Вот уже вчера посол Европейского Союза, господин Шубель, не мог ответить на поставленный прямой вопрос: когда будет безвизовый режим для граждан Молдовы? Он заявил, что это вопрос ближайших лет. Но никак не конца 2013-го года.
На деле руководство Молдовы не может обеспечить выполнение даже действующего Соглашения об упрощенном визовом режиме, которое было подписано и вступило в силу еще при нахождении у власти Партии Коммунистов Республики Молдова.
Сегодня граждане Молдовы вынуждены записываться в течении нескольких недель на прием в консульство стран членов ЕС, только чтоб подать документы. А если они подают документы, то с них требуют дополнительно различные справки, заверенные нотариально документы, которые не предусмотрены соглашениями между Республикой Молдова и Европейским Союзом об упрощенном визовом режиме.
Все это порождает коррупцию и стимулирует получение паспортов других государств. Проведите опрос наших граждан, которые сегодня работают за границей в странах Европейского Союза. Сколько из них были вынуждены заплатить за Шенген визу по полторы, две, две с половиной тысячи евро? И сколько из них были вынуждены получить румынское гражданство из-за бездействия Министерства иностранных дел Республики Молдова? 
Хочется задать абсолютно закономерные вопросы. Что делает Министерство иностранных дел кроме распространения очередных обещаний о либерализованном визовом режиме? Почему Республика Молдова осталась позади Тувалу, Науру и Восточного Тимора? Гражданам целого ряда банановых республик в прямом смысле этого слова намного легче попасть в страны Европейского Союза, чем гражданам Республики Молдова. Вот и вся ваша европейская интеграция.
Меньше надо кататься по Европам. Меньше пафосных вояжей на оперные представления. Вы по-барски катаетесь по вечерам в Ла Скала, а граждане Республики Молдова вынуждены подвергаться унижениям на границах стран Европейского союза.

Стыд вам и позор.


Ciobanu Maria

 

Doamnă vicepreședinte al Parlamentului,
Stimați deputați,
La sfîrșitul acestei luni, dar mai exact la 28 noiembrie, se împlinesc 2 ani de la ultimul scrutin pentru parlamentare, scrutin în urma căruia am acces în Parlament, dar eu așa și nu am reușit să am imunitate la agresivitatea verbală a colegilor noștri din Fracțiunea Partidului Comuniștilor.
La drept vorbind, nici nu doresc să fiu imună, întrucît cred că o anumită decență, bun simț, morală sînt calități definitorii oricărui cetățean care se respectă. Am citit, de-a lungul anilor, modele de discursuri politice, de dezbateri politice de excepție, dar și istorioare cu mari trădări, eroi fiind politicienii. Răsturnări cardinale de situații, personaje fiind politicienii.
Cu toate astea, recunosc, nu am fost pregătită, și cred că nici nu voi mai fi, să mi se arunce în față de la un post de televiziune că sînt o tîlhăriță și un bandit. Mă refer la afirmațiile deputatului comunist Grigore Petrenco în emisiunea „Fabrica” de joia trecută, de la Publica TV.
Dacă e să-l citez pe colegul din opoziție, atunci el a trîntit-o astfel: toți membrii Alianței pentru Integrare Europeană sînt niște tîlhari și niște bandiți. Deci eu, fiind membră a Alianței, sînt, de asemenea, o tîlhăroaică și un bandit.
Chiar dacă, tovarășe Petrenco, unica înscriere în carnetul dumitale de muncă este „deputat”, că nu ai făcut încă nimic important în viață pentru a te ridica la un asemenea statut, nu este o scuză și, de aceea, voi cere, insistent, să vă fie suspendată imunitatea de parlamentar, pentru a vă acționa în judecată.
Spre deosebire de dumneata, eu am acces în Parlament la capăt de o activitate în sistemul educațional. Mă tot întreb: ce spun foștii mei elevi cînd aud că am devenit între timp o tîlhăriță și un bandit?
Și ceva mai nou. Mi-a spus zilele acestea un coleg de partid din teritoriu al tovarășului Petrenco că a primit indicații stricte de la domnul Vladimir Voronin să-mi găsească orice în biografie care ar putea să mă compromită, așa zice-se că au primit indicații pentru toți deputații din Alianța pentru Integrare Europeană.
Naiva de mine. Credeam că timpurile staliniste au apus. Nu mă deranjează, tovarășe Voronin, scormonitul prin viața mea. Veți rămîne profund dezamăgit.
Unicul lucru care mi se poate reproșa este faptul că am verificat caiete prea multe nopți și m-au prins deseori zorii aplecată asupra cărților.
În concluzie. Tovarăși comuniști, nu vă dați frîu liber gurii. Mult prea mari păcate aveți pe conștiință, dar dacă totuși aveți învinuiri probate la adresa unor membri din Alianța pentru Integrare Europeană, operați cu nume concrete, cu fapte, iar instituțiile abilitate vor da sentința.
Oricine dintre dumneavoastră își va mai permite să facă astfel de etichetări calomnioase îla adresa tuturor membrilor Alianței pentru Integrare Europeană, deci, implicit, și la adresa mea, ne vom întîlni în sala de judecată.

Vă mulțumesc.

Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"