Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 09.11.2012

09/11/2012 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 1322 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (art.2, 4, 9, ș.a.)
2. 1699 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
3. 2373 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil nr.1107 din 06.06.2002 (art.212)
4. 1944 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998
5. 2538 Proiectul hotărîrii privind numirea unui membru în Consiliul de administrație a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
6. 2573 Proiectul hotărîrii pentru constituirea Comisiei speciale de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate a președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate
7. 2608 Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate
8. 2478 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
9. 1496 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.13; Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale – Titlul I)
10. 2566 Proiectul hotărîrii privind prelungirea termenului de activitate a Comisiei de anchetă pentru gestiunea fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor acvatice, a parcurilor
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe