Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 25.10.2012

10/25/2012 2:00 PM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2423 Proiectul hotărîrii privind numirea domnului Mihai Balan în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
2. 2427 Proiectul hotărîrii privind încetarea mandatului de membru al Comisiei Naționale de Integritate a domnului Ion Casian și numirea în această funcție a domnului Anatolie Donciu
3. 2450 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a președintelui Comisiei Naționale de Integritate
4. 2413 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de Director al Centrului Național Anticorupție
5. 2355 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui Curții Supreme de Justiție
6. 1238 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la migrația de muncă – art.1, 3, 4, ș.a.; Legea privind regimul străinilor în RM – 28, 30, 31 ș.a.)
7. 1257 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
8. 1794 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.1, 541, 542, ș.a.; Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova – art.4)
9. 1753 Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior,
Video, Audio, Text STENOGRAMASTENOGRAMA
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Thursday, February 09, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe