Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 12.10.2012

12.10.2012 10:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 1354 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.95, Codul de executare – art.238)
2. 1867 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare
3. 1879 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor
4. 1753 Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior,
5. 1116 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011
6. 2120 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.335, 348'1, 348'2, ș.a.; Codul contravențional – art.229, 403)
7. 1893 Proiectul legii privind monitoringul bunurilor imobile
8. 1712 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; ș.a.)
9. 1258 Proiectul de hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.283-XIV din 17 februarie 1999 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace tehnice..
10. 1902 Proiectul legii cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public
11. 1945 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.13, 60, 65, ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152, ș.a.; Codul de executare al RM – art.175'1, 232)
12. 1101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (art.8, 26, 28, 34, 36)
13. 2212 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.4, 13, 102)
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"