Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 27.09.2012

9/27/2012 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2009 Proiectul hotărîrii privind revocarea Președintelui Parlamentului
2. 2010 Proiectul hotărîrii privind formarea Comisiei pentru revocarea prin vot secret a Președintelui Parlamentului
3. 2001 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber
4. 1744 Proiectul legii pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 nr.270 din 23.12.2011 (art.1, anexele nr.1 și nr.2)
5. 1591 Proiectul legii privind modificarea și abrogarea unor acte legislative (Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale – art.4; Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative – art
6. 1466 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4)
7. 1967 Proiectul hotărîrii pentru organizarea și desfășurarea referendumului republican legislativ privind aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a comunității Economice Euroasiatice, de formare a teritoriului vamal unic și de constituire a Uni
8. Interpelări
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Godea Mihai Stimați colegi, Onorată asistență, Intenționam să dau citire acestei declarații în debutul sesiunii, dar astăzi s-a făcut o derogare de la tradiții, de aceea am amînat-o pentru sfîrșitul acestei ședințe. Am ajuns la jumătate din mandatul pe care ni l-au oferit cetățenii țării la 28 noiembrie 2010. Prin urmare, este și un moment al concluziilor. Unii spun că nu ar trebui să ne uităm în urmă, să mergem hotărît și asumat înainte. Dar fără o evaluare a trecutului nu avem viitor. Și, de aceea, trebuie să ne amintim de eșecurile și restanțele, care s-au produs în acești doi ani sau trei ani, cum le place unora să spună. Din păcate, aceste restanțe sînt prea multe și ar dura prea mult timp să le menționez pe toate. Mă voi opri doar la cîteva probleme, care, în opinia mea, sînt esențiale. În perioada ce s-a scurs de la plecarea comuniștilor, noua clasă politică nu a reușit să demonstreze țării, și, probabil, nici lor înșiși, că sîntem un stat cu regim parlamentar autentic de guvernare: încrederea pe care o are poporul în organul său reprezentativ suprem, este la un nivel mai jos, decît era la început de mandat; programul de activitate parlamentară nu a fost respectat, ne-am întrunit cînd și cui i-a dat prin cap, au fost adoptate legi, propuse pe sub masă, am primit zeci de palme de la Curtea Constituțională, ne-am prefăcut că nu ne doare și… mergem înainte, pentru că înainte s-ar putea să fie mai bine; eficiența instituțiilor, aflate sub control parlamentar direct, nu a sporit deloc. Dimpotrivă, în anumite instituții și domenii lucrurile au degradat temeinic. Mă refer la Serviciul de Informații și Securitate, Compania ”Teleradio-Moldova”, Agenția pentru Reglementare în Energetică, Comisia Națională a Pieței Financiare, Centrul pentru Drepturile Omului, și altele; despre eficiența legilor adoptate de Parlament se fac bancuri, se modifică de trei ori aceiași normă, care, oricum, nu este aplicabilă, dar nu ne stresăm deloc, și ne mîndrim cu acest lucru; și un ultim element: Parlamentul, cum a stat cu chirie, așa și stă. Pot paria că și la anul vom sta tot cu chirie. Vorbim de ani de zile despre necesitatea reformării Procuraturii, a Centrului pentru Drepturile Omului, dar am ”reformat” Baza auto, Cantina și Direcția de deservire a Parlamentului, de parcă anume asta i-a durea cel mai mult pe sutele de mii de cetățeni ai Republicii Moldova care își caută astăzi dreptatea. După trei ani de guvernare pretins democratică, nu avem nici un plan de acțiuni pentru reforma administrației publice locale. Cum au fost împărțiți banii, după criterii și interese politice sau de grup, așa și se împart în continuare. Cum au umblat primarii și comunitățile cu mîna întinsă ”la Guvern și la raion”, așa și umblă. În loc de reformă și liberalizare economică, previzibilitate a politicilor fiscale, eliminarea barierelor administrative, lupta cu birocrația, corupția, cumătrismul și traficul de influență, le impunem oamenilor noi impozite și taxe, impozitare indirectă, viniete, hărțuire cu controale nejustificate și multe alte instrumente inchizitorii. Vreți să scăpați de oameni, spuneți-le-o pe șleau. Cetățenii demult au înțeles cu cine au de a face. Onorat Parlament, Putem continua. Dar mai bine e să ne concentrăm pe ce trebuie de făcut. Și voi puncta cîteva chestiuni, care trebuie să intre pe agenda Parlamentului chiar din primele zile: Cea mai critică situație se atestă în agricultură. Este necesară revizuirea în regim de urgență a măsurilor de politica fiscală pe anul viitor în privința agricultorilor. Guvernul este obligat să acorde sprijin financiar adecvat, nu cei 200 de lei per hectar, care sînt considerați o batjocură de către țărani. Bugetul pentru anul 2013 trebuie să conțină resursele necesare pentru subvenționare, dar, și mai important – pentru schimbarea situației de sistem. Politica bugetară și fiscală se reduce la invenții perfide, prin care se urmărește perceperea de noi taxe de la acei care și așa plătesc mult prea mult, în loc să se aplice o nouă viziune orientată spre asigurarea disciplinei bugetare, pe extinderea bazei fiscale, pe combaterea corupției și a infracționalității economice. Ne putem aștepta ca, încă după vreo două tunuri de patru sute de mii de euro, Ministerul Finanțelor să caute să impoziteze indicatorii de circulație și stîlpii din vii. În domeniul social ați votat cu ochii închiși luarea indemnizațiilor celor mai săraci oameni din această țară, dar nu ați oferit în loc nimic mai bun. E timpul să schimbăm lucrurile în domeniu, e timpul să creăm un sistem de asigurare socială viabil, sustenabil și meritoriu, să existe stimulente pentru a plăti impozitele sociale, nu pentru a se eschiva de la ele. În reforma educației nu se mai poate continua așa ca în prezent. Se închid școlile și grădinițile și prin asta se pretinde că se aduce mai multă calitate. Cred că e timpul să examinăm un Cod al educației, să avem reglementări clare privind politicile educaționale, manageriale și financiare în învățămînt. Lăsați în pace istoria romănilor și studierea limbii romăne. Acestea nu sînt obiecte de negoț. E vorba de esența noastră ca neam. Și nu politizați procesul instructiv-educativ prin înrolarea masivă a managerilor din învățămîntul preuniversitar în rîndurile partidelor aflate la guvernare. Au mai făcut-o și alții, dar au ajuns în opoziție. Stimați colegi, Sîntem martorii unui fenomen unic pe glob – veșnica reformă a justiției. Un fel de ”perpetuum mobile”, în care încap legi, strategii și planuri de acțiuni în domeniu, dar care nu produce nici un rezultat. Și asta pentru că nu avem investițiile necesare care să aducă aceste rezultate. Stăm de ani de zile cu speranța că ne vor ajuta străinii. Oare nu este clar că trebuie să investim banii proprii, ai țării, în combaterea corupției, în reformele din justiție și organele de drept? Pentru că numai așa ne va durea cu adevărat inima după ceea ce se întîmplă, numai așa vom ști să prețuim orice leu alocat și vom putea să cerem socoteală pentru el. În problema reformei sistemului politic, cred că trebuie să vă amintiți de promisiunile și angajamentele electorale în ceea ce ține de alegerea directă a Președintelui țării, instituirea unui sistem electoral mixt pentru responsabilizarea deputaților și revizuirea mecanismelor finanțării politice prin asigurarea banilor bugetari, prin transparență, control și răspundere adecvată în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Cît privește activitatea parlamentară, dacă respectăm alegătorii și ne respectăm pe noi înșine, trebuie să intrăm în activitate parlamentară normală: să avem un program legislativ complex și coerent; să avem un orar clar stabilit și previzibil al ședințelor plenare; să respectăm termenele de examinare și dezbatere a proiectelor de lege, indiferent dacă vin de la majoritate sau de la opoziția parlamentară; să asigurăm control parlamentar eficient atît asupra puterii executive, cît și în domeniile atribuite prin Constituție și lege; să ne asigurăm că vom avea, în sfîrșit, un sediu al Parlamentului și că măcar legislatura următoare va activa în condiții normale, nu de provizorat și ilegalitate, ca în momentul de față. Și, în final, aș vrea să vă reamintesc angajamentele Alianței pentru Integrare Europeană … (30 de secunde, domnule Președinte) față de Partidul Acțiunea Democratică în procesul de alegere a șefului statului: garantarea neimpozitării indirecte a remitențelor trimise de moldovenii de peste hotare; instituirea Ministerului pentru Relațiile cu Diaspora și Reintegrarea Migranților; elaborarea unui plan pentru demonopolizarea principalelor sfere economice și încurajarea a noi investitori să intre pe piețele, monopolizate la moment; asigurarea previzibilității politicilor fiscale, comerciale și vamale, și aprobarea politicilor fiscale pe un termen de cel puțin trei ani; demilitarizarea Procuraturii Generale, a Ministerului de Interne, a Centrului Anticorupție și a Serviciului de Informație și Securitate; soluționarea diferendului transnistrean în condițiile păstrării caracterului unitar al statului. Realizarea acestor obiective pe termen scurt ar putea elimina blocajele și ar scoate Republica Moldova din revirimentul totalitar la care asistăm astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție.
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STEMOGRAMASTEMOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe