Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 12.07.2012

7/12/2012 9:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 1158 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Planului de acțiuni privind onoarea angajamentelor republicii Moldova față de Consiliului Europei
2. 1083 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor
3. 1446 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
4. 716 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.115, 400)
5. 1609 Proiectul hotărîrii privind independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica Moldova
6. 1499 Proiectul hotărîrii privind situația referitor la independența mass-media și libertatea de exprimare în Republica Moldova
7. 1511 Proiectul hotărîrii privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului
8. 1512 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale
9. 1513 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale
10. 1514 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale
11. 1515 Proiectul hotărîrii pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12.05.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale
12. 2291 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.135-XVI din 14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată (art.3, 11, 12. ş.a.)
13. 190 Proiectul hotărîrii pentru completarea Hotărîrii pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor
14. 1225 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1)
15. 1613 Proiectul hotărîrii privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova
16. 1614 Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr.294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice
17. Întrebări
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe