Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 11.07.2012

11.07.2012 14:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 2574 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 54'1, 74, ş.a.; ş.a.)
2. 681 Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2020”
3. 2575 Proiectul legii privind piaţa de capital
4. 876 Proiectul legii pentru modificarea articolului 42 al legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
5. 517 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.)
6. 1445 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 2, 3, ș.a.)
7. 1449 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.7'1; Codul contravențional – art.55, 55'1, 58)
8. 1432 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.1, 2, 3, 5, ș.a.)
9. 1063 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (anexa nr.6)
10. 1433 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.8; ș.a.)
11. 1096 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”
12. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
13. 2733 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6, ş.a.)
14. 1577 Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția rîul Pr
15. 1148 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art.12,12'1)
16. 1448 Proiectul hotărîrii privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22.06.1993
17. 1385 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă”
18. 1617 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.)
19. 1447 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23.12.2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
Видео, Аудио, Текст ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы