Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 11.07.2012

7/11/2012 2:00 PM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2574 Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare – art.32; Legea cu privire la notariat – art.35, 54'1, 74, ş.a.; ş.a.)
2. 681 Proiectul legii pentru aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova 2020”
3. 2575 Proiectul legii privind piaţa de capital
4. 876 Proiectul legii pentru modificarea articolului 42 al legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
5. 517 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.)
6. 1445 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.1, 2, 3, ș.a.)
7. 1449 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul muncii – art.7'1; Codul contravențional – art.55, 55'1, 58)
8. 1432 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (art.1, 2, 3, 5, ș.a.)
9. 1063 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27.12.2011 (anexa nr.6)
10. 1433 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.8; ș.a.)
11. 1096 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare adițională dintre Republica Moldova și Asociația internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Educație de calitate în mediul rural din Republica Moldova”
12. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
13. 2733 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6, ş.a.)
14. 1577 Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de interconectare a sistemului național de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția rîul Pr
15. 1148 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (art.12,12'1)
16. 1448 Proiectul hotărîrii privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1531-XII din 22.06.1993
17. 1385 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ”Agricultura Competitivă”
18. 1617 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 11, 19, ș.a.)
19. 1447 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2012 nr.271 din 23.12.2011 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Thursday, February 09, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe