Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 28.06.2012

6/28/2012 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 2576 Proiectul legii insolvabilităţii
2. 517 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind statutul alesului local – art.7, Legea privind administrația publică locală – art.84; ș.a.)
3. 553 Proiectul legii pentru completarea articolului 44 din Legea privind achizițiile publice
4. 776 Proiectul hotărîrii despre importanţa promovării activităţilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Consiliului Europei în Parlamentul Republicii Moldova
5. 1102 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Fondul Arhivistic al RM – art.22; Legea metrologiei; ș.a.)
6. 703 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.891)
7. 1256 Proiectul legii privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale
8. 1410 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XVI din 28.12.2006 cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului (art.3, anexa n
9. Interpelări
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe