Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 31.05.2012

31.05.2012 13:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 716 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.115, 400)
2. 2822 Proiectul de lege privind Statutul personalului didactic
3. 3382 Proiectul de lege cu privire la statutul personalului didactic
4. 607 Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
5. 361 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (art.10, 11, 22-1, 22-2)
6. 915 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
7. 760 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.2, 46, 59)
8. 772 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor în domeniul Migrației (CIDPM) cu privire la statutul Organizației în Republica Moldova și cooperarea în domeniul migrați
9. 990 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind căutarea interstatală a persoanelor
10. 1022 Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21.04.2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic
Заявления
Nume Prenume RU Subiectul RU Видео, Аудио, Текст
Palihovici Liliana

 

Stimate doamne,
Domni deputați,
Onorată asistență,
M-am înscris astăzi cu o declarație în ajunul Zilei Internaționale a Copilului. Vreau să fim cu toții foarte atenți la ceea ce se întîmplă în Moldova, la ceea ce facem noi în calitate de deputați. Și, o dată în plus, să sensibilizăm societatea că Republica Moldova trebuie să aibă o politică corectă vizavi de creșterea copiilor și de asigurarea viitorului acestei țări.
Zilnic, în Republica Moldova se nasc 107 copii. Anual se nasc peste 39 de mii de copii, care au dreptul să crească în această țară, să crească într-o familie, să crească într-o familie cu bunăstare. Este dreptul fiecărei ființe umane să fie protejată de violență, abuz, exploatare. Responsabilitatea pentru aceasta o poartă toți, începînd de la comunitate și pînă la deputați, Președinte de țară, Președinte de Parlament, Guvern, Prim-ministru. Iar familia, respectiv, are rolul cel mai important. Așa că este firesc să depunem tot efortul pentru ca fiecare copil, născut în Moldova, să crească într-o familie, care să-i asigure protecția necesară.
Cu toate că trăim timpuri dificile, cînd Moldova, precum și țările Europei de Apus, trebuie să facă față provocărilor crizei economice și financiare, în ultimii trei ani, am reușit să venim cu mai multe realizări, care ar contribui la sporirea securității și creșterii sănătoase a copiilor în Republica Moldova.
În 2009, am votat toții împreună Legea privind regimul juridic al adopției, care a fost elaborată în spiritul Convenției de la Haga și prin care a fost determinată procedura de adopție națională și internațională.
De ce consider necesar să menționez această lege astăzi? Deoarece ea stă la temelia procesului de oferire a unei familii copilului rămas fără tutelă din cauza diferitor probleme. Unul dintre obiectivele de bază ale politicii sociale privind protecția familiei și copilului este îngrijirea copiilor care au rămas fără tutela părintească.
În Moldova, la finele anului 2008, în sistemul rezidențial se aflau 12 mii de copii. Astăzi, avem în jur de 5500 copii care așteaptă ajutorul, asistența și susținerea noastră a tuturora pentru a-și găsi o familie, în care să trăiască și să crească sănătos. Am reușit, în ultimul an de la intrarea în vigoare a legii, să oferim o familie la 107 copii. 78 din ei – prin adopție națională, și 29 – prin adopție internațională. Deci putem spune că este un rezultat bunișor. Însă aceasta nu trebuie să ne liniștească, deoarece mai avem încă peste 5 mii de copii care așteaptă să-și găsească mamă și tată.
Am sporit asistența financiară oferită familiilor în dificultate. Peste 81% din beneficiarii de ajutor social sînt familiile cu doi și mai mulți copii. Iar numărul familiilor cu mulți copii, care au primit și primesc ajutorul social, s-a dublat comparativ cu 2009. Am asigurat dinamica pozitivă în dezvoltarea serviciilor de asistență parentală profesionistă și a casei de copii de tip familie. Astăzi avem peste 300 de copii orfani în serviciul de alternativă de tip familial.
Se implementează reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului. S-a lansat procesul de redirecționare a mijloacelor financiare de la sistemul rezidențial către cel educațional și social. Consider că este un pas foarte important în asistența familiilor, care acceptă să ofere familie copiilor orfani.
Acum se face evaluarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor. În 2011, Parlamentul a votat Strategia cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. A fost lansată și implementarea Programului național privind educația incluzivă. Avem 15 mii de copii cu dizabilități, care așteaptă să avem codiții pentru a fi acceptați în grădinițe și școli.
Pe 19 decembrie 2011, am ratificat Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, așa-numita Convenție de la Lanzarote, care este instrumentul cel mai avansat și cuprinzător, la nivel internațional, privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale. Această ratificare a fost urmată de un șir de modificări ale Codului penal, pentru a dezvolta mecanismele care asigură protecția copiilor de orice formă de abuz, inclusiv abuzul sexual.
Au fost testate criteriile de identificare a copiilor, victime ale abuzului, neglijării și exploatării. Am reușit să extindem rețeaua grădinițelor care oferă servicii prietenoase copiilor. La finele anului 2011, aveam în sistemul de învățămînt preșcolar cu 13% copii mai mulți decît anii precedenți. Iar în 33 de grădinițe au fost deschise grupe speciale pentru copiii cu nevoi speciale. Astfel, la finele anului 2011, aveam cu 17% copii cu nevoi speciale mai mulți, incluși în sistemul de educație preșcolară.
Acestea au fost cîteva din ceea ce am realizat în ultimii ani. Cu toate aceste progrese și realizări, încă mai rămîn foarte multe de făcut.
Știm că plasarea în îngrijire instituțională este deosebit de dăunătoare pentru copil la vîrsta fragedă. Pentru fiecare trei luni petrecute într-o instituție un copil pierde o lună în dezvoltare. Deci trebuie să continuăm prin efort comun să îmbunătățim cadrul legal care ar facilita și mai mult procesul de adopție.
Statisticile arată că adoptatorul național are tendința să adopte copii de vîrstă fragedă, de la 0 la 3 ani. Și pe lîngă toate, trebuie să fie sănătos, blond și cu ochi albaștri.
Prevederile legii, din păcate, țin pentru mult timp în sistem alți copii, care pot să se bucure de o familie, dar trebuie să aștepte în orfelinate cel puțin doi ani, poate că cineva din țară va decide să-i adopte. Dacă nu, abia după doi ani, vom avea dreptul să-i dăm în adopție internațională.
Acestea se referă și la copiii cu diverse maladii, la fel la cuplurile de frați cu vîrsta de peste 6 ani, care mai greu sînt acceptați în adopția națională, chiar dacă sînt sănătoși, nu prea au șansa să fie adoptați de o familie în Moldova.
Stimați colegi,
În mîinile noastre este să reducem din suferința acestor copii și să le oferim șansa cît mai repede de a crește într-o familie. Sarcina noastră, pentru un viitor apropiat, este să introducem pe agenda parlamentară modificări în Legea cu privire la statutul adopției, statutul juridic al adopției în Moldova.
Caracteristicile zilnice ale vieții unui copil în Moldova reprezintă un amestec interesant dintre vechi și nou, telefoane mobile, Internet. În timp ce doar 5 la sută din familiile rurale cu copii au veceuri și alte facilități strict necesare în interiorul casei. Diferențele dintre viața de la sat și viața de la oraș sînt foarte evidente. Mai ales în timpul iernii, atunci cînd drumurile sînt pline de noroi sau gheață.
O provocare este să realizăm cu succes proiectele lansate de renovare a infrastructurii sociale locale, inclusiv a infrastructurii drumurilor, a proiectelor de asigurare a populației cu apă potabilă și canalizare, de protecție a mediului ambiant. Prin succesul acestor proiecte vom asigura și succesul protecției copiilor din Moldova, vom asigura o educație excelentă, o sănătate mai bună, un mediu mai curat și un trai lipsit de violență, o viață fericită alături de cei dragi pentru fiecare copil în parte.
În Moldova există încă destul de multe provocări și în vederea respectării drepturilor copiilor victime și martori ai infracțiunilor în cadrul procedurilor legale, fie la etapa de urmărire penală, fie la etapa juridică. Legătura dintre justiție și serviciile sociale pentru copii existente în comunitate este subdezvoltată. Copiii implicați în proceduri legale nu au acces deplin la serviciile de suport psihologic calificat.
În același timp, prin Strategia aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova de reformare a sistemului justiției, justiția pentru copii rămîne o prioritate. Deci agenda noastră parlamentară va include încă multe proiecte ce țin de consolidarea procesului de respectare a drepturilor copilului.
Salut astăzi și intenția Guvernului și a Prim-ministrului de a prezenta, într-un viitor foarte apropiat, Strategia pentru protecția familiei și copilului, care va veni cu o nouă abordare în consolidarea instituției familiei, o abordare comprehensivă care ar regîndi felul în care statul Republica Moldova susține familiile și copiii săi.
 
 
Stimați deputați,
În contextul Zilei Internaționale a Copilului, vă îndemn să ținem cont de fiecare dată, în fiecare acțiune a noastră, ca legiuitori, că fiecare copil din Republica Moldova trebuie să fie tratat cu respect. Fiecare familie care educă copii trebuie să fie pregătită să facă acest lucru cu dragoste și căldură. Moldova trebuie să facă schimbări pozitive în domeniul protecției familiei și copilului, dar aceste schimbări le putem face împreună prin eforturi comune și responsabilitate sporită față de generația care este prezentul și viitorul nostru.
Eu sînt ferm convinsă că doar împreună, Parlamentul, Guvernul și societatea civilă, vom putea dezvolta toate condițiile de viață mai bune pentru copiii noștri. Copilul are nevoie de dragoste, de servicii sociale de calitate, iar eu și colegii mei din PLDM vom continua constant să pledăm pentru ceea ce îi aparține copilului: dreptul la o copilărie fericită.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Видео, Аудио, Текст ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы