Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 16.05.2024

16.05.2024 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 116 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 68 Proiectul de lege privind sănătatea și bunăstarea mintală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 134 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Europa Digitală (2021-2027), semnat la Bruxelles la 19 februarie 2024
4. 137 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.95/2021 – art.1, 58, 169, ș.a.; Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale – art.9; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 117 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 59 alin.(3) din Legea cu privire la locuințe nr.75/2015 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 121 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J, semnat la Paris la 7 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 107 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (art.5, 6, 7 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 175 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional)
9. 40 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (perfecționarea guvernanței și reglementării sectorului de alimentare cu apă și de canalizare)
10. 103 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții judiciare)
11. 100 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 – art.2235, 2541; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – art.41'1; ș.a.)
12. 125 Proiectul de hotărâre privind desfășurarea referendumului republican constituțional REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 772/2024 Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023
14. 144 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 92 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea viei și vinului nr. 57/2006 – art.7; Legea nr. 39/2008 privind protecția soiurilor de plante – art.5, 24, 41, ș.a.; ș.a.)
16. 93 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar (art.2, 4, 9, ș.a.)
17. 38 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcția de membru al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 705/2024 Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2023
19. 143 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2023
20. 140 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.2, anexa nr.4, ș.a.; Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 142 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe (art.4, 10, 16, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 145 Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 146 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 147 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 138 Proiectul de lege pentru modificarea Legii monumentelor de for public nr. 192/2011 (art.5, 7, 7'1, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 114 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 148 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
28. INTREBĂRI/INTERPELĂRI
Видео, Аудио, Текст SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
705.2024.Raport ANSC 2023705.2024.Raport ANSC 2023
772.2024.Raport ANI 2023772.2024.Raport ANI 2023
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы