Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 26.04.2024

26.04.2024 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 101 Proiectul de lege pentru modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (art.12) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 72 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 97 Proiectul de lege privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educației) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 65 Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 119 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, F REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 121 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J, semnat la Paris la 7 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 120 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile conexe sistemului justiției) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 114 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 116 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 100 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 – art.2235, 2541; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – art.41'1; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 95 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (art.364'1, 437, 449, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 86 Proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (5) al articolului 44 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 124 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 293/2022 privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat (anexa) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"