Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 25.04.2024

25.04.2024 11:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 77 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 69 Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 19/2023 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.166/2017 cu privire la tichetele de masă – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal nr.1163/1997 – art.95, 15`2, 20, 36)
4. 194 Proiectul de lege pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr.1252/2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 65 Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență
6. 100 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 – art.2235, 2541; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – art.41'1; ș.a.)
7. 95 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (art.364'1, 437, 449, ș.a.)
8. 86 Proiectul de lege pentru abrogarea alineatului (5) al articolului 44 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
9. 115 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 413 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (art.1.20.3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 101 Proiectul de lege pentru modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (art.12)
12. 72 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate
13. 19/2024 Proiectul de lege cu privire la denumirile geografice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 104 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a beneficiarilor de protecție temporară angajați) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educației)
16. 476 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1104/ 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (art.1, 2`1, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 97 Proiectul de lege privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole
18. 118 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru Proiectul „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău la 19 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 119 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, F
20. 121 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare nr. CMD 1009 01 J, semnat la Paris la 7 martie 2024
21. 120 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (unele aspecte privind profesiile conexe sistemului justiției)
22. 122 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind eficientizarea parcurilor industriale) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 112 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze cu privire la cooperarea în domeniul apărării, semnat la Paris la 7 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 116 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
25. 337/2024 Audierea Raportului de activitate a Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2023
26. 130 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al Instituției Publice Compania ,,Teleradio-Moldova" pentru anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
27. 267/2024 Audierea Raportului anual de activitate pentru anul 2023 al Instituției Publice Companiei ”Teleradio-Moldova” și Raportului privind executarea bugetului furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2023
28. 131 Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de activitate al IP Compania ”Teleradio-Moldova” pentru anul 2023 și Raportul privind executarea bugetului furnizorului public național de servicii media pentru anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
29. 124 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 293/2022 privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat (anexa)
30. 127 Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Proiectului „Locuințe publice III”, semnat la Chișinău 26 marti REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
31. 114 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cu privire la contractele de stat)
32. INTERPELĂRI
Видео, Аудио, Текст PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
267.2024.Raport de activitate pentru 2023 al Companiei ”Teleradio-Moldova”267.2024.Raport de activitate pentru 2023 al Companiei ”Teleradio-Moldova”
337.2024.Raport de activitate al Consiliului de supraveghere și dezvoltare pentru 2023337.2024.Raport de activitate al Consiliului de supraveghere și dezvoltare pentru 2023
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы