Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Ședința plenară din 12.04.2024

12/04/2024 10:00

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 668/2024 Audierea Raportului de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2023
2. 110 Proiect de hotărâre cu privire la raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 388 Proiectul de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 36 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (art.2, 3, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 42 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 83 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ecuador privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, întocmit la Chișinău la 30 octombrie 2012 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 79 Proiectul de lege privind suspendarea Tratatului cu privire la forțele armate convenționale în Europa, semnat la Paris la 19 noiembrie 1990 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 34 reex. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 306 reex. Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 104 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (încadrarea în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală a beneficiarilor de protecție temporară angajați) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 101 Proiectul de lege pentru modificarea Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (art.12) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 103 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind revizuirea hărții judiciare) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 68 Proiectul de lege privind acordarea de credite agricultorilor cu gaj acordat de stat REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 85 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 30 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 46 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală – art.40; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 65 Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență
18. 100 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 – art.2235, 2541; Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – art.41'1; ș.a.)
19. 107 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale (art.5, 6, 7 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 108 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 105 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 106 Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a judecătorilor şi a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 102 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului - anexa nr.8; Hotărârea Parlamentului nr. 91/2021 privind componența nominal REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 113 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 109 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.4, anexa nr.5, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. 115 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
668.2024.Raport CNPDCP668.2024.Raport CNPDCP
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe