Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 11.05.2012

11/05/2012 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 206 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.46; Codul Familiei – art.13; ș.a.)
2. 2183 Proiectul legii pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din 25.12.1991 (art.36, 73)
3. 395 Proiectul legii privind completarea art.47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996
4. 834 Proiectul legii cu privire la majorarea sumei de subscripție a Republicii Moldova la Fondul Monetar Internațional
5. 1582 Proiectul legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
6. 2232 Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului
7. 457 Proiectul legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale
8. 627 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.263'1, 400)
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Ghileţchi Valeriu

 

Stimați colegi,
Stimate domnule Președinte,
Săptămîna viitoare, pe 15 mai, în țara noastră, pentru a treia oară, se va sărbători Ziua familiei. Ca autor al inițiativei legislative de a institui această sărbătoare, doresc, în acest context, să menționez cîteva lucruri importante.
Ziua familiei este o bună ocazie de a reflecta asupra semnificației familiei din perspectiva existenței umane. Or, familia…
Ziua familiei este o bună ocazie de a reflecta asupra semnificației familiei din perspectiva existenței umane, or familia, cu certitudine, este izvorul și albia vieții.
Cu toate acestea secolul al XXl-ea ne pune în fața unei întrebări sacramentale: va rămîne familia celula de bază a societății sau nu? Indicatorii statistici, din majoritatea țărilor lumii, îndeosebi cele care pretind că formează o societate civilizată, demonstrează clar o criză a instituției familiei. La trei căsătorii avem un divorț. Iar pentru familiile tinere divorțul este și mai mare.
Familia nu mai este un loc de refugiu, ci un loc unde reculează frustrările și neîmplinirile vieții, scăderea nivelului de trai, nesiguranța zilei de mîine, marginalizarea socială etc.
Zilnic aflăm despre orori comise contra soțiilor, soților, copiilor, părinților. Familia suferă, în prezent, și de un alt gen de atac, pe care l-am putea numi atac ideologic. Tot mai des se vehiculează ideea că familia este o instituție depășită, sugerîndu-se subtil imaginea cuplului liber, inclusiv al celui homosexual, ca substitut al familiei tradiționale.
Emanciparea cuplului este, însă, o modă cu consecințe nefaste. Prima dintre ele fiind numărul alarmant de copii născuți în afara căsătoriei. Așa-numit cuplu liber nu poate oferi unui copil normalitatea și grija, pe care acesta le-ar găsi într-o familie obișnuită. Se creează un alt model al familiei în contrast cu modelul tradițional.
Așadar, a sosit timpul cînd familia trebuie apărată. Ea este amenințată astăzi de numeroase primejdii, care vin din interiorul sau exteriorul ei: violența, adulterul, divorțul, avortul, abandonul copiilor. Familia trebuie apărată, pentru că este prima și unica instituție care se sprijină pe legătura indisolubilă dintre bărbat și femeie și care se completează cu o nouă lume în care apar copiii.
Dumnezeu a zis, la începutul creației, că nu este bine ca omul să fie singur. Zicînd astfel, El a creat instituția familiei. Dragoste, respect reciproc, dăruire de sine, relații emoționale, responsabilitate, comunicare, creștere, educație – sînt doar cîteva dintre cuvintele care definesc familia. Este un mijloc de a promova valorile fundamentale ale societății și, mai ales, valorile morale. Familia este unica instituție care deține soluția la problema demografică, care devine tot mai acută în țările occidentale. Din păcate, iarna demografică amenință nu doar țările din vest, dar și cele din est, inclusiv Republica Moldova. Dacă dorim ca națiunea noastră să aibă un viitor, să nu uităm că doar familia asigură viitorul națiunii.
Dragi colegi,
Vreau, de asemenea, să vă reamintesc că ziua de 15 mai este proclamată de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca fiind Ziua Internațională a Familiei. În acest an, această zi se va desfășura sub genericul „Asigurarea echilibrului dintre muncă și familie”, tema fiind abordată de către Organizația Națiunilor Unite sub următoarele aspecte: factori ce au impact asupra echilibrului dintre locul de muncă și familie, creșterea participării femeilor în cîmpul muncii și impactul asupra creșterii și educației copilului, beneficiile echilibrului dintre locul de muncă și familie, importanța îngrijirii de calitate a copiilor, tipuri de politici și programe pentru susținerea familiei. Această agendă ne vorbește concludent despre faptul că sărbătorirea acestei zile are o importanță mare pentru toată comunitatea internațională.
Consider că, în ultimii ani, și la noi în țară, au fost adoptate un șir de legi, care vin să susțină familia, care au încercat să micșoreze presiunea crizei economice asupra familiilor, îndeosebi asupra celor social vulnerabile. Îmbunătățirea cadrului legislativ și al celui social au creat premise clare pentru o creștere a bunăstării familiei.
Cu toate acestea, mai sînt multe de făcut și, în primul rînd, elaborarea politicilor și programelor care au drept obiectiv consolidarea familiei. Pentru aceasta se cere implicarea nu numai a Legislativului și Guvernului, dar și a societății civile, inclusiv a bisericii.
În acest context, îmi amintesc de o situație, așa mai hazlie, cînd un copil a venit la mama sa și i-a cerut 100 de lei. „Mama i-a zis: „Dragul mamei, nu am bani.” „Ce să fac?” – Întreabă el. Zice: „Poate te rogi.” El s-a rugat o zi, s-a rugat două, s-a rugat trei, banii nu veneau. Și într-o zi i-a venit o idee: să scrie o scrisoare lui Dumnezeu. Și a scris: „Dragă Doamne, te rog să-mi trimiți 100 de lei.” Scrisoarea ajunge la poștă. Poștașul nu știa ce să facă cu ea și s-a gîndit să adreseze scrisoarea Parlamentului Republicii Moldova.
Este, evident, un caz imaginar. Scrisoarea ajunge la Președintele Parlamentului. El deschide scrisoarea, citește și zice: „Situația în țară este gravă, dacă copiii deja scriu scrisori lui Dumnezeu.”
O cheamă pe secretară și-i zice: „Trimiteți-i 10 lei, vă rog, acestui copil.” Copilul primește plicul, deschide plicul, se uită, găsește în el 10 lei. S-a uitat pe plic și, văzînd ștampila Parlamentului, hotărî să scrie altă scrisoare: “Dragă Doamne, îți mulțumesc că mi-ai trimis banii. Dar data viitoare, te rog să mi-i trimiți direct, să nu-i mai trimiți pe la Parlament, că, în loc de 100 de lei, am primit numai 10 lei.”
Deci, prin urmare, astăzi, se cere implicarea nu numai a Guvernului și a Legislativului, dar a întregii societăți. Creșterea bunăstării familiei este una din cheile care duc la rezolvarea problemelor natalității. Una din componentele demografice cu care ne confruntăm deja la modul cel mai serios.
De aceea, familia trebuie să rămînă în permanență în centrul atenției întregii societăți, pentru că ea este un patrimoniu prețios la care nu putem renunța. Să folosim dar această zi ca un bun prilej de a petrece mai mult timp în sînul familiei. Să ne amintim cît de importantă este ea în viața fiecărui dintre noi. Să facem lucruri frumoase împreună, să ne bucurăm regăsînd aici valorile și sentimentele, care ne-au unit și care ne-au ajutat să fim astăzi cine sîntem.
Am, de asemenea, o propunere, poate neobișnuită, dar n-ar fi rău, mă gîndesc, ca, într-o zi noi, ca for legislativ, să ne adunăm, poate într-o seară, poate într-o zi, împreună cu familiile noastre.
Și vreau să închei cu un fragment din rugăciunea Apostului Pavel care spunea următoarele cuvinte: „Iată, de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălului, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pămînt, și-l rog să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi.”

Dumnezeu să binecuvînteze toate familiile din țara noastră! (Aplauze.)

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe