Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 21.03.2024

21.03.2024 11:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 41 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului legal în conformitate cu Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 32 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (adaptarea cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor G2B) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 36 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (art.2, 3, 8, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 72 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 66/2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 71 Proiectul de lege pentru aprobarea Registrului arheologic național și modificarea unor acte normative
6. 19 Proiectul de lege cu privire la denumirile geografice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 47 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 476 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1104/ 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (art.1, 2`1, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 65 Proiectul de lege privind pilotarea votului prin corespondență REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 369 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de membru al Curții de Conturi
11. 409 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule – art.8, 9, 12, ș.a.; Legea nr. 92/2022 cu privire la privind activitatea de asigurare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 30 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 194 Proiectul de lege pentru abrogarea articolului 108 din Legea cooperației de consum nr.1252/2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 142 Proiectul de lege cu privire la modificarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231/2010 (art.21`15)
15. 46 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală – art.40; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 2 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar)
17. 67 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 435 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 76 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 (art.19) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 85 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 77 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător)
22. 81 Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție de Președinte al Curții de Conturi REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 91 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 89 Proiectul de lege pentru interpretarea prevederilor articolului 17 alineatul (17) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 90 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 3SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 3
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"