Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 14.03.2024

14.03.2024 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 435 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 19 Proiectul de lege cu privire la denumirile geografice
3. 306 Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 234 Proiectul legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 46 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală – art.40; ș.a.)
6. 2 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar)
7. 674/2024 Audierea Raportului cu privire la activitatea Guvernului în anul 2023
8. 54 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 73 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (art.1, 2, 3, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 75 Proiectul de lege privind acțiunile climatice REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 74 Proiectul Codului silvic REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 61 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Londra la 22 ianuarie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 62 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții „EFSD + Fereastra dedicată investiției 1”, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 42 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (sporirea celerității procedurilor de expropriere) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 63 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Letonia în domeniul securității sociale, întocmit la Bruxelles la 11 decembrie 2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 70 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educației) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 76 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr.418/2023 (art.19) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 51 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 43 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 34 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 66 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr.165/2021 cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare şi control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 82 Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 675/2024 Audierea Raportului Comisiei pentru Situații Excepționale privind acțiunile întreprinse pe perioada stării de urgență (22 octombrie 2021 - 30 decembrie 2023)
24. 84 Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina Tauber REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. Aprobarea proiectului Ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului din 21 - 28 martie 2024 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст 674.2024.Raportul cu privire la activitatea Guvernului în anul 2023674.2024.Raportul cu privire la activitatea Guvernului în anul 2023
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
675.2024.Raportul CSE privind acțiunile întreprinse pe perioada stării de urgență675.2024.Raportul CSE privind acțiunile întreprinse pe perioada stării de urgență
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы