Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Ședința plenară din 29.02.2024

29.02.2024 10:00

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 435 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (procesul de elaborare și promovare a proiectelor actelor normative)
3. 404 Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 52 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului-cadru, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Republica Moldova și Comisia Europeană, pentru aplicarea suspendării contribuțiilor financiare ale Republicii Moldova la programele Uniunii Europene, semnat la REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri IV) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 41 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea cadrului legal în conformitate cu Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 5, anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 54 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 19 Proiectul de lege cu privire la denumirile geografice
10. 26 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrăr REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 27 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind Grupurile observatorilor militari și forțele Colective de menținere a păcii în comunitatea Statelor Independente, semnat la Kiev la 20.03.1992, și a Protocolului privind procedura temporară de formare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 28 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 306 Proiectul de lege cu privire la Fondul de subvenționare în domeniul mass-media
14. 330 Proiectul de lege privind Banca biologică umană REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii asistenței sociale nr.547/2003 (art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 33 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 234 Proiectul legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
18. 34 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr.190/2003 cu privire la veterani REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 47 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 51 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 43 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 46 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă – art.11; Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală – art.40; ș.a.)
22. 9 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 56 Proiectul de lege privind regimul explozivilor de uz civil REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 59 Proiectul de lege pentru modificarea Legii taxei de stat nr.213/2023 (anexa nr.1, anexa nr.2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 2 Proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar)
26. Audierea Raportului anual de activitate a Guvernului Republicii Moldova pentru anul 2023
27. INTERPELĂRI, ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel:
 022 820 126

 info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"