Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Аккредитация журналистов в парламенте 

Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
Общественная информация
Обращения граждан
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Ședința plenară din 15.02.2024

15.02.2024 10:00

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 234 Proiectul legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
2. 476 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1104/ 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (art.1, 2`1, 3, ș.a.)
3. 1321/2023 Audierea Raportului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2022
4. 451 Proiectul de lege cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (art.2, 5, anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 453 Proiectul de lege privind mărcile REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 464 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 151/2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale şi a instalațiilor tehnice potențial periculoase (art.5, 30, anexa nr.1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 32 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (adaptarea cadrului normativ pentru a permite digitalizarea serviciilor G2B) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 10 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600 000 de euro, în vederea realizării Proiect REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 459 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr. 852/2002 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 18 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.234/2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii des REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 455 Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (asigurarea implementării Convenției de la Haga privind acordurile de alegere a forului, încheiată la 30 iunie 2005) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 210 Proiectul Codului funciar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 26 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la principiile asigurării forțelor Armate ale statelor membre ale Comunității cu armament, tehnică, mijloace materiale, organizării activității de producție a întreprinderilor de reparații și lucrăr REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 27 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului privind Grupurile observatorilor militari și forțele Colective de menținere a păcii în comunitatea Statelor Independente, semnat la Kiev la 20.03.1992, și a Protocolului privind procedura temporară de formare REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 28 Proiectul de lege pentru denunțarea Acordului statelor membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifestar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 439 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea securității statului nr.618/1995 – art.13; Legea nr.619/1995 privind organele securității statului – art.13, 14`1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (art.9`2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 17 Proiectul de lege pentru modificarea Legii asistenței sociale nr.547/2003 (art.23) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 33 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
21. 43 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.91/2021 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
22. 31 Proiectul de hotărâre a Parlamentului privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
23. 35 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 39 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.117/2021 privind grupurile parlamentare de prietenie (anexa nr.2, anexa nr.4, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. Audierea domnului Vladimir Bolea, vicepremier, ministru al agriculturii și industriei alimentare cu privire la situația din agricultură
26. ÎNTREBĂRI
Видео, Аудио, Текст SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
Raport CEB asupra Raportului 1321.2023Raport CEB asupra Raportului 1321.2023
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
PROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZIPROIECT SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
1321.2023.Raportul anual al CNPF1321.2023.Raportul anual al CNPF
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

secretariat@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы