Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Ședința plenară din 01.02.2024 (sesiune ordinară)

2/1/2024 11:00 AM

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 12 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de personal al Procuraturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
2. 423 Reex. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.6, 6`1, 9; Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.7, 9, 10, ș.a.; ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
3. 404 Proiectul de lege privind efectuarea decontărilor în numerar REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
4. 469 Proiectul de lege privind Fondul național al culturii REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
5. 3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri IV) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
6. 10 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea asistenței tehnice, în sumă de 600 000 de euro, în vederea realizării Proiect REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
7. 11 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind realizarea Proiectului „Asigurarea fermierilor cu fertilizanți”, semnat la Chișinău la 6 decembrie 20 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
8. 474 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale (art.7, 8, 10, ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
9. 303 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.264/2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (art.1, 3, 4 ș.a.) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
10. 462 Proiectul de lege pentru modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
11. 7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (art.9`2) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
12. 439 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea securității statului nr.618/1995 – art.13; Legea nr.619/1995 privind organele securității statului – art.13, 14`1) REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
13. 8 Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului pentru egalitate REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
14. 15 Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.29/2023 pentru aprobarea listei ministerelor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
15. 16 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Parlamentului nr.84/2021 privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
16. 21 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
17. 22 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr.107/2021 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
18. 13 Proiectul de hotărâre cu privire la demisia unui vicepreședinte al Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
19. 14 Proiectul de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
20. 476 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1104/ 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție (art.1, 2`1, 3, ș.a.)
21. 234 Proiectul legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
22. 1321/2023 Audierea Raportului anual 2022
23. 18 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.234/2022 privind eliberarea S.A. „Energocom” de obligația de a garanta rambursarea împrumutului și privind acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii des REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
24. 23 Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
25. 24 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii privind confirmarea componenței nominale a Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor nr.364/2023 REZULTATUL VOTULUIREZULTATUL VOTULUI
26. ÎNTREBĂRI
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI 2
1321.2023.Raportul anual al CNPF1321.2023.Raportul anual al CNPF
PROIECT ORDINE DE ZIPROIECT ORDINE DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe